AAI/AzureADasAuthsource

Innen: KIFÜ Wiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen Dattila(AT)niif.hu (vitalap | szerkesztései) 2022. február 9., 15:24-kor történt szerkesztése után volt. (Teendők SimpleSAMLPHP (SSP) oldalon)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Amennyiben Azure AD-ban tároljuk a felhasználói adatokat, úgy lehetőség van azt azonosítási forrásként is használni. A SimpleSAMLphp oldalon leírt telepítés után az alábbiak elvégzésére van szükség: (ez csak egy példakonfiguráció, természetesen el lehet ettől térni)

Teendők SimpleSAMLPHP (SSP) oldalon

Keressük ki az Azure AD-ból a Tenant ID-t. A beállítás során erre _TenantID_-val fogunk hivatkozni, oda minden esetben ezt az azonosítót kell behelyettesíteni. Az azonosítót jelenleg a https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview oldalon keresztül lehet beszerezni (Forrás: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-how-to-find-tenant)

A _DOMAIN_ helyére a használni kívánt scope-ot szükséges behelyettesíteni (pl intezmeny.hu)

config/authsources.php fájlba

  'default-sp' => [
    'saml:SP',

    // The entity ID of this SP.
    // Can be NULL/unset, in which case an entity ID is generated based on the metadata URL.
    'entityID' => null,

    // The entity ID of the IdP this SP should contact.
    // Can be NULL/unset, in which case the user will be shown a list of available IdPs.
    'idp' => 'https://sts.windows.net/_TenantID_/',

    // The URL to the discovery service.
    // Can be NULL/unset, in which case a builtin discovery service will be used.
    'discoURL' => null,
    'NameIDFormat' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent',
    'simplesaml.nameidattribute' => 'eduPersonTargetedID',

    /*
     * The attributes parameter must contain an array of desired attributes by the SP.
     * The attributes can be expressed as an array of names or as an associative array
     * in the form of 'friendlyName' => 'name'. This feature requires 'name' to be set.
     * The metadata will then be created as follows:
     * <md:RequestedAttribute FriendlyName="friendlyName" Name="name" />
     */
    /*
    'name' => [
      'en' => 'A service',
      'no' => 'En tjeneste',
    ],

    'attributes' => [
      'attrname' => 'urn:oid:x.x.x.x',
    ],
    'attributes.required' => [
      'urn:oid:x.x.x.x',
    ],
    */
  ],

config/config-metarefresh.php fájlba

$config = [

  'sets' => [
    'azure' => [
      'cron' => ['hourly'],
      'sources' => [
        [
          'src' => 'https://login.microsoftonline.com/_TenantID_/federationmetadata/2007-06/federationmetadata.xml',
        ],
      ],
      'expireAfter' => 34560060, // Maximum 4 days cache time (3600*24*4)
      'outputDir' => 'metadata/metarefresh-azure',
      'outputFormat' => 'flatfile',
    ],
  ],
];

metadata/saml20-idp-hosted.php

A

  'authproc' => [

    10 => [
       'class' => 'core:AttributeMap',
       'azure2name'
    ],

    15 => [
      'class' => 'core:AttributeCopy',
      'eduPersonPrincipalName' => 'schacPersonalUniqueCode',
    ],

    16 => [
      'class' => 'core:PHP',
      'code' => '
        $attributes["schacPersonalUniqueCode"][0] = "urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:_DOMAIN_:" . $attributes["schacPersonalUniqueCode"][0];
      ',
    ],

    18 => [
      'class' => 'core:AttributeAlter',
      'subject' => 'eduPersonPrincipalName',
      'pattern' => '/^.*$/',
      'replacement' => '${0}@_DOMAIN_',
      'target' => 'eduPersonPrincipalName'
    ],

    20 => [
      'class' => 'core:AttributeAdd',
      'eduPersonEntitlement' => array('urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms')
    ],

    22 => [
      'class' => 'core:AttributeAdd',
      'schacHomeOrganization' => array('_DOMAIN_')
    ],

    23 => [
      'class' => 'core:AttributeAdd',
      'schacHomeOrganizationType' => array('urn:schac:homeOrganizationType:eu:higherEducationalInstitution')
    ],

// Azure AD-ban célszerű az affilation-t (intézményhez való viszonyt, pl hallgató, oktató, dolgozó) security group alapján meghatározni. Ezeknek az objektum azonosítóját át fogja adni az Azure AD, amit könnyen kicserélhetünk a kívánt affilation-re:

    31 => [
      'class' => 'core:AttributeAlter',
      'subject' => 'eduPersonAffiliation',
      'pattern' => '/^_eduID_Dolgozó_GroupID_$/', // _eduID_Dolgozó_GroupID_ értéket cseréljük a megfelelő Objektum ID-ra
      'replacement' => 'faculty',
    ],

    32 => [
      'class' => 'core:AttributeAlter',
      'subject' => 'eduPersonAffiliation',
      'pattern' => '/^_eduID_Hallgató_GroupID_$/', // _eduID_Hallgató_GroupID_ értéket cseréljük a megfelelő Objektum ID-ra
      'replacement' => 'student',
    ],

    33 => [
      'class' => 'core:AttributeAlter',
      'subject' => 'eduPersonAffiliation',
      'pattern' => '/^_eduID_Admin_GroupID_$/', // _eduID_Admin_GroupID_ értéket cseréljük a megfelelő Objektum ID-ra
      'replacement' => 'staff',
    ],

    34 => [
      'class' => 'core:AttributeAdd',
      'eduPersonAffiliation' => array('member'),
    ],

    35 => [
      'class' => 'core:AttributeCopy',
      'eduPersonAffiliation' => 'eduPersonScopedAffiliation'
    ],

    36 => [
      'class' => 'core:AttributeAlter',
      'subject' => 'eduPersonScopedAffiliation',
      'pattern' => '/^.*$/',
      'replacement' => '${0}@$_DOMAIN_',
    ],

    50 => [
      'class' => 'core:TargetedID',
      'identifyingAttribute' => 'eduPersonPrincipalName',
      'nameId' => TRUE,
    ],

    60 => [
      'class' => 'core:AttributeMap',
      'name2oid'
    ],
    75 => [
      'class' => 'entitycategories:EntityCategory',
      'default' => true,
      'strict' => false,
      'allowRequestedAttributes' => true,
      'http://eduid.hu/category/registered-by-eduidhu' => [],
      'http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1' => [
        'urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241', # displayName
        'urn:oid:2.5.4.4', # sn
        'urn:oid:2.5.4.42', # givenName
        'urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3', # mail
        'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6', # eduPersonPrincipalName
        'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9', # eduPersonScopedAffiliation
        'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1', # eduPersonAffiliation
      ],
      'http://refeds.org/category/research-and-scholarship' => [
        'urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241', # displayName
        'urn:oid:2.5.4.4', # sn
        'urn:oid:2.5.4.42', # givenName
        'urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3', # mail
        'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6', # eduPersonPrincipalName
        'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9', # eduPersonScopedAffiliation
        'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1', # eduPersonAffiliation
      ],
    ],

    90 => 'core:AttributeLimit',
  ],

  'simplesaml.nameidattribute' => 'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6',

  'attributeencodings' => array(
    'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10' => 'raw', /* eduPersonTargetedID with oid NameFormat. */
  ),

  'sign.logout' => true

];

attributemap/azure2oid.php

<?php
$attributemap = [
  // displayName
  'http://schemas.microsoft.com/identity/claims/displayname' => 'urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241',
  // eppn
  'http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name' => 'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6',
  // givenName
  'http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname' => 'urn:oid:2.5.4.42',
  // cn
  'http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname' => 'urn:oid:2.5.4.3',
  // surname
  'http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname' => 'urn:oid:2.5.4.4',
  // mail
  'http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress' => 'urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3',
  // o & organisation
  'http://schemas.microsoft.com/identity/claims/tenantid' => 'urn:oid:2.5.4.10',
];

attributemap/azure2name.php

<?php
$attributemap = [
  // eppn
  'http://schemas.microsoft.com/identity/claims/objectidentifier' => 'eduPersonPrincipalName',
  // mail
  'http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress' => 'mail',
  // displayName
  'http://schemas.microsoft.com/identity/claims/displayname' => 'displayName',
  // givenName
  'http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname' => 'givenName',
  // cn
  'http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname' => 'sn',
  // affiliation
  'http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groups' => 'eduPersonAffiliation',
];

Teendők Azure AD oldalon

1. A https://portal.azure.com/ oldalon jelentkezzünk be egy adminisztrátori fiókkal

2. Válasszuk az "App registrations"-t

3. "New registration"

4. "Redirect URI (optional)" -nál adjuk meg a telepített SSP default SP címét. Pl: https://idp._DOMAIN_/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp

5. "Token configuration" => "Add optional claim" => "Token type"-nál válasszuk a "SAML"-t és jelöljük ki az összes attribútumot, majd, "Add"

6 "Add groups claim", majd mentsük el

Token configuration.png

7. Állítsuk be az API persmissions-t az alábbi alapján:

API permissions.png

Teszt