ArchiverServiceAgreement

Innen: KIFÜ Wiki

Az NIIFI Archiver szolgáltatás célja, hogy intézmények számára hosszú távú, szalagos adattárolás lehetőségét biztositsa.

Föderatív azonosításnál megkövetelt adatok

A szolgáltatás használata céljából az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • eduPersonPrincipalName a felhasználó egyedi azonosításához
  • ezzel azonosítja a felhasználót
  • azért van szükség globális azonosítóra, mert a https://webform.niif.hu oldalon feladott szalag-igénylésben használt identitással össze kell tudni kapcsolni a munkamenetet
 • e-mail címre a portálmotornak van szüksége. Használatával az üzemeltetők szükség esetén értesíteni tudják a felhasználókat a szolgáltatással kapcsolatos problémákról és eseményekről. Az e-mail címet kizárólag a szalagos archiválás szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó módon használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk ki.

A szolgáltatás használata során a felhasználó profilja további adatokkal bővülhet, azonban ezek kizárólag a szolgáltatással összefüggő adatok lehetnek. A föderáción keresztül megkapott adatokat, ill. a felhasználó profiljához tartozó adatokat az NIIF Intézet védett módon tárolja, harmadik félnek nem adja ki.

A szolgáltatás használata kizárólag jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása után lehetséges.

Adatok módosíthatósága

A felhasználó a föderatív azonosítás során átadott adatokat nem módosíthatja.

Adattárolás vége

Az NIIF Intézet a profiladatokat a szolgáltatás életciklusának végéig tárolja. A felhasználó rendelkezhet a személyes adatainak és profiljának törléséről. Ezzel egyidőben a hozzá rendelt szalagokhoz való jogosultságait is elveszti.

Kapcsolat

Az adatok kezelője az NIIF Intézet:

 • Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22, Magyarország
 • Tel: +36 1 4503060
 • E-mail: archiver _AT__ niif.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a fenti e-mail címen elérhető szakemberekhez lehet fordulni.

Szalagokon tárolt adatokhoz való hozzáférés

Meghatározások

Szalag Tulajdonos
A szalagegységek és meghajtók tulajdonosa az NIIF Intézet. A szalagokhoz fizikai hozzáférés a felhasználók számára nincs lehetőség.
Szalag Adminisztrátor, ill. Felhasználó
Minden szalaghoz tartozik egy vagy több adminisztrátor, aki a szalagokon levő adatokat írhatja és olvashatja. Az NIIF Archiver szolgáltatás szempontjából a Felhasználó a Szalag Adminisztrátor.
Adat Tulajdonos
Az, aki az adatok adminisztrátorának személyéről rendelkezhet. Az NIIF Archiver szolgáltatásában az Adatok Tulajdonosa az Adat Adminisztrátort azonosító intézmény.

Személyes adatok kezelése

Amennyiben a szalagokon tárolt adatok személyes adatokat tartalmaznak, az archiválás előtt a Szalag Adminisztrátorának gondoskodnia kell arról, hogy a személyes adatok jogszerűen tárolhatók legyenek az NIIF Intézet infrastruktúráján.

A szalagokon esetlegesen tárolt személyes adatok kezelője a Szalag Adminisztrátora. A Szalag Tulajdonosa adatfeldolgozónak számít. Az adatok esetleges titkosításért a Szalag Adminisztrátora felelős.

Hozzáférés biztosítása

A szalagokon levő adatokról kizárólag a hozzá rendelt Szalag Adminisztrátora rendelkezhet. Egy szalaghoz tartozó Adminisztrátort az NIIF Intézet kizárólag az alábbi esetekben változtathatja meg (ezáltal hozzáférést biztosítva a szalagon tárolható adatokhoz):

 1. amennyiben ezt a Szalag Adminisztrátor azonosított módon kéri elektronikus azonosítás után vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban;
 2. az Adat Tulajdonos intézmény képviseletre jogosult vezetője cégszerűen aláírt írásos igénylésben jelzi;
 3. bíróság jogerős határozata alapján.

Felelősség elhárítása

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az NIIF Intézet nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából fakadó károkért, így különösen:

 • a szalagok fizikai meghibásodásából fakadó adatvesztésért;
 • a metaadatok sérüléséből fakadó adatvesztésért;
 • a szalagokon található adatokhoz való illetéktelen hozzáférésből eredő károkért;
 • a szolgáltatás szüneteltetéséből vagy megszüntetésből fakadó károkért.

Az adatok tartalmát, ill. a személyes adatkezelés jogosultságát az NIIF Intézet nem vizsgálja. Az adatok tárolásának jogszerűségéért kizárólag a Szalag Adminisztrátora a felelős. A Szalag Tulajdonosa nem tehető felelőssé a Szalag Adminisztrátora által elkövetett esetleges visszaélésekért.