EduPersonAffiliation

Innen: KIFÜ Wiki

Affiliation.png

A kép az eduPersonAffiliation értékeinek egy lehetséges ábrázolása. A pontos meghatározás az intézmények feladata, erre a föderációnak nincsenek szigorúbb megkötései

 • A student, staff, faculty viszonnyal rendelkezők jellemzően member -ek is.
  • Kivételek előfordulhatnak, például nem kapnak member viszonyt:
   • ideiglenes hallgatók (pl. nyári egyetem)
   • nem aktív hallgatók (pl. passzív féléven, abszolutorium és a diploma átvétele közötti időszakban, stb.)
   • vendégoktatók
   • eseti szerződéses munkatársak
  • E három affiliation tetszőleges kombinációja előfordulhat, például
   • Oktató és hallgató egyszerre (pl. PhD)
   • Dolgozik és hallgató (pl. rendszergazda)
   • Alkalmazott és oktató (pl. rendszergazda, aki kurzusokat is tart)
 • Az employee -t leginkább belül érdemes használni, jellemzően ők is member-ek
 • Az öregdiákok és a könyvtári és az egyéb külsős felhasználók jellemzően nem member-ek