HREF szolgáltatási szint megállapodás

Innen: KIFÜ Wiki
(FedOpServices szócikkből átirányítva)

Műszaki szolgáltatások

Metadata

A metadata a föderáció tagjait leíró, a föderációs operátor által digitálisan aláírt állomány, mely létfontosságú a résztvevők egymással való kommunikációjának szempontjából. A metadata által tartalmazott információkkal és a metadata biztonságával kapcsolatban további információkat a Metadata Specifikáció tartalmaz.

Elérhetőség kritériumai

A legfontosabb szempont, hogy az elérhetetlenségből fakadó szolgáltatáskiesés megakadályozható legyen. A föderációban részt vevő komponensek a központi metadatát helyileg gyorstárazzák, így a metadata elérhetetlensége a gyorstárazási idő (cacheDuration) alatt nem okozhat szolgáltatáskiesési problémát - kivéve azon entitások esetén, melyek a kiesés időtartama alatt kerülnek újraindításra.

Fontos kiemelni, hogy a központi metadata elérhetetlensége miatti szolgáltatáskiesés bármely föderációs komponensnél a fent leírt gyorstárazási és érvényességi időszakon belül mindenképpen helyi szoftver- (vagy konfigurációs) hiba következménye.

A metadata akkor tekinthető elérhetőnek, ha legalább egy, a föderációs operátor hálózatán kívül levő IP címről elérhető, és az URL-ről egy szabványos SAML metadata állomány tölthető le, és aláírása egy ismert kulccsal ellenőrizhető. A metadata akkor tekinthető aktuálisnak, ha elérhető, és a letöltött állomány 2 óránál nem régebben keletkezett.

Vállalt rendelkezésre állás

A föderációs operátor vállalja, hogy a metadata tetszőleges 12 hónapos időtartamra nézve az idő 99.9%-ában elérhető, 99%-ában aktuális.

Föderáció adminisztráció (Resource Registry)

A Resource Registry a metaadat állományban található - az egész föderációt leíró - adatok szerkesztését lehetővé tevő alkalmazás. A Resource Registryben tárolt adatokat a föderációs operátor illetve az intézmények kapcsolattartói szerkeszthetik.

Elérhetőség kritériumai

A Resource Registry elérhetősége a benne tárolt adatok szerkesztésére vonatkozik, a metaadatok elérhetőségét nem érinti. Mivel azonban az esetleges kompromittálódott kulcsok visszavonása az intézmények részéről csak ezen az adminisztrációs rendszeren keresztül elvégezhető, ezért a rendszer elérhetősége a föderáció operatív működése szempontjából fontos.

A Resource Registry elérhető, ha legalább egy, a föderációs operátor hálózatán kívül eső IP címről megnyitható, és bejelentkezés működőképes (feltételezve, hogy az azonosító szervezet rendben működik).

Vállalt rendelkezésre állás

Tetszőleges 12 hónapos időtartamra nézve a szolgáltatás az idő 98%-ában elérhető.

Discovery Service

A Discovery Service (keresőszolgáltatás) az SP-k számára a felhasználó azonosító szervezetét kiválasztó alkalmazás. Amennyiben egy SP adminisztrátora úgy dönt, hogy az SP a központi keresőszolgáltatást használja, úgy az adott SP-n történő belépések esetén a komponens elérhetősége kritikus.

A keresőszolgáltatás a metaadatokból dolgozik, a metaadat változásait 1 napon (24 órán) belül átveszi.

Elérhetőség kritériumai

A keresőszolgáltatás elérhetőnek tekintendő, ha legalább 1, föderációs operátor hálózatán kívül eső IP címről elérhető, és a protokoll által leírt működést mutatja, valamint a metadatában szereplő azonosító szervezeteket ajánlja fel (figyelembe véve az előző pontban leírt időkorlátot a módosítások átvezetésére).

Vállalt rendelkezésre állás

Tetszőleges 12 hónapos időtartamra nézve a szolgáltatás az idő 99.9%-ában elérhető.

Virtuális azonosítószervezet

A föderációs operátor által biztosított virtuális azonosítószervezet biztosítja a saját azonosítószervezettel nem rendelkező intézmények számára a felhasználók AAI infrastruktúrába kapcsolását, illetve a többi azonosítószervezet számára a vendégfelhasználók regisztrálását és karbantartását.

Elérhetőség kritériumai

A virtuális azonosítószervezet két komponensből áll:

  • adminisztrációs felület a felhasználók kezelésére
  • azonosító szerver

A virtuális azonosítószerv elérhetőnek tekinthető, ha legalább egy, föderációs operátor hálózatán kívül eső IP címről elérhető az adminisztrációs felület (feltéve, hogy az adminisztrátor saját azonosító szervezete és a föderációs infrastruktúra megfelelően működik); illetve az azonosító szerver.

Vállalt rendelkezésre állás

A virtuális azonosítószervezet elérhető tetszőleges, 12 hónapos időtartamon számított teljes idő 99%-ában.

Föderációs komponensek monitorozása

A föderációs operátor az általa üzemeltetett komponenseket folyamatosan és automatikusan ellenőrzi. Ez az ellenőrzés kiterjed az infrastruktúra építőelemeire (switchek, hálózati elemek, szerverek), a szervereken futó operációs rendszerekre, és a föderációs szoftverekre is.

A monitorozás az NIIF hálózatán (HBONE) belülről történik.

Támogatás

Helpdesk intézményi adminisztrátorok számára

A föderációs operátor ügyfélszolgáltatot tart fenn a tagok és partnerek számára. Az ügyfélszolgálat feladata mind az incidensek kezelése, mind az általános segítségnyújtás (például csatlakozási szándék, vagy hibaelhárítás esetén).

Az ügyfélszolgálat munkanaponként 09-17 óra között működik, és az intézményi megkeresésekre legfeljebb 1 munkanapon belül válaszol.

Az esetleges incidensek 0-24 óráig bejelenthetők az NIIFI incidens-kezelő ügyeletén is (http://www.niif.hu/szolgaltatasok/middleware/csirt_kapcsolat).

Egyéb támogatás

A föderációs operátor a föderációs technológiákkal, trendekkel kapcsolatban folyamatosan frissülő tudásbázist tart fent, illetve rendszeres és eseti oktatásokkal segíti a tagok közötti tudásátadást. Ugyancsak elősegíti a használt szoftverekkel kapcsolatos információk, hibabejelentések terjedését a résztvevő intézmények és a szoftverek fejlesztői között. Az operátor feladata, hogy a felhasznált szoftverekkel kapcsolatos biztonsági frissítésekre felhívja a résztvevők figyelmét.

Kiegészítő szolgáltatások

A föderációs operátor az alábbi szolgáltatásokat garancia nélkül, best effort jelleggel működteti:

  • URN registry (URN névterek kezelése, delegálása)
  • Statisztika
  • Audit
  • Intézményi AAI komponensek monitorozása
  • IdP és SP hosting