HREFGlossary

Innen: KIFÜ Wiki

Föderáció

Olyan bizalmi szövetség, melynek résztvevői elfogadják egymás felhasználóit azonosítottnak.

HREF Föderáció

(Hungarian Research and Education Federation, Magyar Kutatási és Felsőoktatási Föderáció), magyar felsőoktatási, kutatási intézmények és közgyűjtemények föderációja.

Föderációs Operátor

A Föderációs Operátor a Tagokkal és Partnerekkel megkötött csatlakozási szerződés alapján a HREF föderáció központi szolgáltatásainak működtetője. Elsődleges szerepe az, hogy a tagok közötti bizalmi viszonyt kialakítsa és fenntartsa.

Gyakorlati feladatai közé tartozik a központi szolgáltatások működtetése (Discovery Service, Resource Registry), a Metadata állomány karbantartása és rendszeres aláírása, valamint a tagokkal ill. partnerekkel való szerződéses viszony kialakítása. A Föderációs Operátor vállalt feladatait és ezek szolgáltatási szint paramétereit az SLA megállapodás tartalmazza.

Felhasználó

Egy Tag alkalmazottja, oktatási tevékenységet végző munkatársa ill. hallgatója, akik igénybevehetik a Tartalomszolgáltatók szolgáltatásait.

Tag

A HREF Föderációhoz a Föderációs Operátorral megkötött csatlakozási szerződés alapján csatlakozó intézmény. Ilyen módon csak magyar felsőoktatási, kutatási, ill. oktatási és közgyűjteményi tevékenységet folytató jogi személyek csatlakozhatnak.

A Tag azonosított felhasználói igénybe vehenek más tagok ill. Partnerek által biztosított szolgáltatásokat.

Partner

A HREF Föderációhoz a Föderációs Operátorral megkötött csatlakozási szerződés alapján csatlakozó partner intézmény.

Partner intézmény szolgáltatásokat biztosíthat Tagok által azonosított felhasználók számára.

Tagok Tanácsa

A Föderáció működését szabályozó dokumentumokat a Föderációs Operátor a Tagok Tanácsa jóváhagyásával módosíthatja.

IdP

Identity Provider. Szövegkörnyezettől függően jelentheti az Azonosító Szervezetet, ill. az IdP AAI Kaput.

Azonosító Szervezet

A felhasználók azonosítását elvégző intézmény ("saját intézmény"). Az azonosító szervezet - az adatvédelmi szabályok betartása mellett - a felhasználóról Attribútumokat adhat át a Tartalomszolgáltatónak

Attribútum

A felhasználóhoz kapcsolódó személyes adat, illetve a felhasználó intézményhez való viszonyát leíró adat. A felhasználó attribútumait az Azonosító Szervezet tartja karban. Az attribútumok egy jól meghatározott halmazát az azonosítási folyamat részeként az IdP AAI Kapu átadja a Tartalomszolgáltatónak.

IdP AAI Kapu

Az a szoftver, amely elvégzi a felhasználók azonosítását és lehetőséget biztosít az azonosítással kapcsolatos információk, valamint felhasználói adatok (Attribútumok) kiadására.

SP

Service Provider. Szövegkörnyezettől függően jelentheti a Tartalomszolgáltatót, ill. az SP AAI Kaput.

Tartalomszolgáltató

A Tartalomszolgáltató az Azonosító Szervezet azonosítása alapján, az arra jogosult felhasználók számára webes szolgáltatásokat nyújtó szervezet. A HREF Föderációban Tartalomszolgáltatóként részt vehet mind a Tag, mind a Partner.

SP AAI Kapu

Az a szoftver, amely értelmezi az Azonosító Szervezettől kapott adatokat, ellenőrzi a kapott üzenet az érvényességét és sértetlenségét, majd jogosultságellenőrzést végez.

Entitás

Az SP AAI Kapu és az IdP AAI Kapu összefoglaló neve.

Saját SP

Tag által üzemeltett webes szolgáltatás, amely kizárólag intézményen belül elérhető. Saját SP-k regisztrálhatók a Resource Registry segítségével, azonban a föderációs metadatában nem jelennek meg.

Resource Registry

A Resource Registry az HREF Föderáció működtetéséhez szükséges olyan nyilvántartás, amely az Azonosító Szervezetekre és a Tartalomszolgáltatókra vonatkozó információkat kezeli. A Resource Registry segítségével előállítható és szerkeszthető a föderációs Metadata, valamint az Azonosító Szervezetek által a Tartalomszolgáltatók részére átadandó információkra vonatkozó szabályok.

Discovery Service

A Föderációs Operátor által üzemeltetett Keresőszolgáltatás (Discovery Service) egy olyan webes felület, ahol a felhasználók kiválaszthatják az őket azonosítani tudó Azonosító Szervezetet.

Keresőszolgáltatást Tartalomszolgáltató és Azonosító Szervezet is üzemeltethet.

Metaadatok

(Metadata) Az HREF Föderációban résztvevő intézményeket leíró adatállomány. Az állomány tartalmaz:

  • technikai információkat
  • kontaktok elérhetőségi adatokat
  • leíró adatokat

Az állományban található adatokat, valamint az állomány kezelésével kapcsolatos előírásokat a Metadata Specifikáció részletezi.

Virtuális Azonosító Szervezet

(VHO, Virtual Home Organization) A Föderációs Operátor által üzemeltetett szolgáltatás, mely azonosítási szolgáltatást nyújt a Föderációban Tagként nem szereplő intézmények felhasználói számára, illetve lehetőséget biztosít a Tagok vendég felhasználói adminisztrálására is.