„HREF műszaki előírások” változatai közötti eltérés

Innen: KIFÜ Wiki
(elavult)
(aktuális szöveg importja MSWordből)
1. sor: 1. sor:
{{TRASH|A dokumentum aktuális verziója a [[HREFContract]] oldalról érhető el.}}
+
A dokumentum célja, hogy a HREF Föderációhoz csatlakozó Tagok és Partnerek számára elvárásokat és ajánlásokat fogalmazzon meg, melyek a csatlakozáshoz szükséges identitás-menedzsment, valamint üzemeltetési területeket fednek le.
  
 +
A dokumentumban a '''KÖTELEZŐ''', '''TILOS''', '''AJÁNLOTT''', '''NEM AJÁNLOTT''' kifejezések értelmezése az alábbiak szerinti:
  
 +
* '''KÖTELEZŐ''' (ill. '''"KÖTELES"''', '''"kell"''') jelentése: a pontban leírtak betartása a föderációba vetett bizalom kiépítéséhez és megtartásához elengedhetetlenül szükségesek, ettől a résztvevők nem térhetnek el;
  
= Jelen dokumentum célja =
+
* '''TILOS''' jelentése KÖTELEZŐ NEM, azaz a pontban leírtak szerint az intézmény nem járhat el;
A dokumentum célja, hogy a [[HREFGlossary#HREF Föderáció|HREF Föderációhoz]] csatlakozó [[HREFGlossary#Tag|Tagok]] és [[HREFGlossary#Partner|Partnerek]] számára elvárásokat és ajánlásokat fogalmazzon meg, melyek a csatlakozáshoz szükséges általános üzemeltetési és identitás-menedzsment területeket fednek le. Ezen elvárások és ajánlások a föderációba vetett bizalom kiépítéséhez és megtartásához elengedhetetlenül szükségesek.
 
  
A HREF Föderációhoz csatlakozó Tagok és Partnerek a csatlakozással magukra nézve kötelező érvényűként elfogadják az alább leírtakat. Az '''ajánlott''' eljárásoktól való eltérés indokolt esetben lehetséges, de minden eltérést dokumentálni szükséges.
+
* az '''AJÁNLOTT''' pontoktól való eltéréseket az intézmények dokumentálni kötelesek.
= Identitás-menedzsment =
 
Jelen fejezet összefoglalja az intézményen belüli felhasználókezelésre vonatkozó előírásokat. A felhasználókezelés magában foglalja a
 
  
* felhasználói accountok létrehozását,
+
* '''NEM AJÁNLOTT''' jelentése: amennyiben az intézmény a pontban leírtak szerint jár el, ezt dokumentálni köteles.
* ezen accountok folyamatos ellenőrzését és naprakészen tartását,
 
* a felhasználó távozása után a felhasználói adatok törlését,
 
* az adatok védelmét illetéktelen behatolással szemben.
 
  
Az intézmények '''kötelesek''' az alkalmazott felhasználókezelési elveiket dokumentálni, és a működést ezen dokumentáció alapján rendszeresen (legalább évente egyszer) ellenőrizni, szükség esetén a dokumentációt frissíteni.
 
== Adatforrások ==
 
A felhasználói adatok több helyről származhatnak:
 
  
* személyes felvétel,
+
== 1. Identitás-menedzsment ==
* egyéb autoritatív adatbázis (tanulmányi, munkaügyi rendszer).
 
  
Amennyiben egy intézmény külső, független adatbázist használ az IdP adatbázisának feltöltésére, '''köteles''' a következő kritériumokat betartani:
+
:1.1. Az intézmény köteles adatkezelési elveit dokumentálni, azt a felhasználókkal megismertetni.
  
* az adatforrásként szolgáló rendszer naprakész adatokat tartalmaz,
+
:1.2. Az intézmény köteles a felhasználóiról általa ismert adatok forrását, karbantartásának módját, illetve ezen adatok becsült adatminőségét dokumentálni, és ezt a dokumentációt a föderáció rendelkezésére bocsátani.
* az IdP adatbázisban szereplő felhasználók rendszeresen szinkronizálásra kerülnek az autoritatív adatbázissal,
 
* a hiteles adatforrásból kikerülő felhasználókat törölni '''kell''' az IdP adatbázisából is.
 
== Hitelesítési policy ==
 
'''Tilos''' egy természetes személyhez több felhasználói bejegyzést rendelni. Gondoskodni '''kell''' a felhasználónevek egyediségéről, újrakiosztásuknak megakadályozásáról is.
 
  
A felhasználói account hitelesítésekor '''ajánlott''' az account tulajdonosát személyesen azonosítani, személyi igazolvány, vagy egyéb hivatalos okmány segítségével. '''Ajánlott''' továbbá a természetes azonosítókat (név, anyja neve, születési hely és idő), illetve a postai elérhetőséget a hivatalos okmányokon szereplő adatokkal egyeztetni.
+
:1.3. Kötelező a felhasználónevek egyediségét biztosítani.
  
Amennyiben a felhasználók nem közvetlenül kerülnek rögzítésre az IdP adatbázisába, hanem külső adatforrásból, ezen azonosítási feladatok a külső adatforrás karbantartóját (pl. tanulmányi rendszer) terhelik.
+
:1.4. Felhasználónevet újra kiosztani tilos.
=== Teszt felhasználók és szerep felhasználók ===
 
Az ún. szerep felhasználók (dékán, gazdaságis, adminisztrátor, ...) használata '''tilos'''.
 
  
'''Nem ajánlott''', de bizonyos megkötésekkel lehetséges teszt felhasználók létrehozása, de ezeket egyértelműen azonosítani és dokumentálni '''kell''', különös tekintettel arra, hogy mely munkatárs felelős az adott teszt bejegyzésért. A teszt felhasználókat csak tesztelésre szabad felhasználni, azokkal valós tranzakciókat kezdeményezni '''tilos'''.
+
:1.5. Egy természetes személyhez nem ajánlott több felhasználói azonosítót rendelni.
  
A [[HREFAttributeSpec#schacHomeOrganizationType|schacHomeOrganizationType]] attribútumban a teszt felhasználóknál '''kötelező''' a <code>urn:schac:homeOrganizationType:hu:test</code> értéket szerepeltetni, és ezt minden SP felé kiadni (függetlenül attól, hogy az adott SP kérte-e ezt az attribútumot, avagy sem).
+
:1.6. Nem ajánlott szerep felhasználók (dékán, igazgató) használata.
  
A teszt felhasználók jelszavát '''ajánlott''' gyakran cserélni.
+
:1.7. Teszt felhasználók az alábbi megkötések mentén használhatóak:
  
== Jelszavak kiosztása és karbantartása ==
+
::1.7.1. minden teszt felhasználót egyértelműen azonosítani és dokumentálni kötelező (az érte felelős munkatárssal együtt),
Az IdP adatbázisbejegyzéseihez tartozó jelszavakat '''tilos''' hitelesítetlen vagy titkosítatlan csatornán továbbítani bármely két rendszer között, például elektronikus levélben elküldeni, titkosítatlan kapcsolaton a felhasználótól bekérni. Ugyancsak biztosítani '''kell''' a jelszót tároló adatbázis és az IdP között a kölcsönösen hitelesített és titkosított csatornát.
 
  
A felhasználói accountokhoz tartozó jelszavakat '''ajánlott''' személyesen, vagy egyéb, nem elektronikus módon kiosztani (pl. postai úton). Lehetőség van arra, hogy a felhasználó saját maga állítsa be jelszavát, ha technikailag a felhasználó biztonságos azonosítása lehetséges (pl. a tanulmányi rendszerben tárolt jelszó segítségével).
+
::1.7.2. teszt felhasználóval valós tranzakciót kezdeményezni tilos,
  
Minimális elvárásként '''kötelező''' legalább 6 karakter hosszú, legalább két karakterosztályt (betűk, számok, egyéb jelek) tartalmazó jelszavak használata. '''Ajánlott''' a legalább 8 karakter hosszú, legalább két karakterosztályt tartalmazó jelszavak használata, ugyancsak '''ajánlott''' a jelszó szűrése a szótárban szereplő szavak alapján.
+
::1.7.3. ajánlott ezen felhasználókat a megfelelő homeOrganizationType értékkel megkülönböztetni.
  
'''Ajánlott''' a jelszavak évenkénti cseréjének kikényszerítése.
+
:1.8. Felhasználói azonosító adatokat (pl. jelszó) publikus hálózaton titkosítatlanul továbbítani (felhasználótól bekérni, adatbázisszerver felé kommunikálni) tilos.
  
Az elfelejtett jelszavak cseréjére az intézmény bármilyen, megfelelően biztonságos eljárást alkalmazhat (személyes megjelenés, tanulmányi rendszerben tárolt jelszó, SMS-ben elküldött ideiglenes jelszó), amit '''kötelező''' dokumentálni.
+
:1.9. A felhasználói jelszavakat ajánlott nem elektronikus formában kiosztani (pl. személyesen, vagy postai úton).
  
'''Ajánlott''' a jelszavak brute-force támadásának kiszűrése, egyéb preventív módszerek alkalmazása (például 3 elrontott jelszó után automatikus kitiltás).
+
:1.10. A felhasználók intézményhez fűződő viszonyában bekövetkezett változásokat 7 napon belül kötelező megjeleníteni az IdP adatbázisában.
  
== Felhasználói adatok karbantartása, felhasználók kiléptetése ==
+
::1.10.1. Amennyiben az intézmény külső adatforrást (tanulmányi- ill. bérügyi rendszert) használ a felhasználói adatok tárolására, úgy ez a 7 napos korlát a hiteles adat elsődleges rendszerben történő megváltozásától számítandó.
Az intézmény '''köteles''' a felhasználói adatbázisát rendszeresen karbantartani, abban a lejárt és nem használt accountokat letiltani.  
 
  
'''Kötelező''' az intézményhez való viszonyban ([[HREFAttributeSpec#eduPersonScopedAffiliation|eduPersonScopedAffiliation]]) bekövetkezett változásokat 7 napon belül átvezetni az IdP adatbázisába. Amennyiben a felhasználó elhagyta az intézményt, úgy ezt az információt szintén jelezni kell ebben az attribútumban:
+
::1.10.2. Hallgató kilépése esetén lehetőség van arra, hogy a jogviszony megszűnte után ún. 'alum' státuszban továbbra is használható maradjon a szolgáltatás. A 'student' illetve 'member' jelző ilyenkor már nem használható.
  
* hallgató kilépése esetén lehetőség van arra, hogy a jogviszony megszűnte után ún. 'alum' státuszban továbbra is használható maradjon a szolgáltatás. A 'student' illetve 'member' jelző ilyenkor már '''nem használható'''.
+
::1.10.3. Oktató illetve alkalmazott kilépése esetén a 'staff', 'employee', 'faculty', 'member' értékeket törölni kell.
* oktató illetve alkalmazott kilépése esetén a 'staff', 'employee', 'faculty', 'member' értékeket törölni kell.
 
  
Az intézmény '''köteles''' a felhasználók kiléptetési procedúráját dokumentálni, különös tekintettel az IdP oldali szolgáltatás használatára. '''Ajánlott''' a jogviszony megszűnte után legfeljebb néhány héttel teljesen letiltani a felhasználó belépésének lehetőségét.
+
== 2. Szolgáltatás-menedzsment ==
 +
:2.1. Az intézmény köteles a föderációs operátorral való kapcsolattartásra megfelelő szerepkört kialakítani.
  
Az egyéb felhasználói adatokban bekövetkezett változásokat 30 napon belül '''kötelező''' átvezetni az IdP adatbázisába.
+
:2.2. IdP-t üzemeltető intézmény köteles az IdP-vel kapcsolatban végfelhasználói támogatást nyújtani, és ezen támogatás elérhetőségéről a felhasználóit tájékoztatni.
  
= Szolgáltatás-menedzsment =
+
:2.3. Az intézmény köteles az általa üzemeltetett IdP napi felbontású anonimizált forgalmi statisztikáit a föderációs operátor rendelkezésére bocsátani. Ezen statisztikai adatok a következőek:
Ez a szakasz az előzőekben leírt identitás-menedzsment elvekhez kapcsolódóan az egyes szoftver-komponensek üzemeltetését foglalja össze. A szakasz többnyire csak ajánlásokat fogalmaz meg.
 
== Rendelkezésre állás ==
 
Az intézmény számára '''ajánlott''' a szolgáltatási szint (SLA) dokumentálása, és az eljárások rendszeres ellenőrzése az elkészült dokumentációnak megfelelően. Az SLA a következő pontokat foglalja magában:
 
* Tervezett és nem tervezett leállásokkal kapcsolatos megkötések
 
** egy éven belüli előre tervezett karbantartási célú leállások maximális száma
 
** egy éven belüli maximális állási idő
 
** a leállási időszakok kommunikálásának módja
 
** nem tervezett leállások kommunikálásának módja
 
* Szolgáltató rendszerek architektúrája, különös tekintettel az egyszeres hibapontokra, redundáns (tartalék-) rendszerekre, esetleges klaszterek működésére.
 
== Támogatás ==
 
A föderációban részt vevő intézmények '''kötelesek''' az IdP-vel (és az SP-vel) kapcsolatos problémákra reagálni tudó operátori szerepkört kialakítaniuk. '''Ajánlott''', hogy ezt a szerepet ne egy ember töltse be, hiszen a felmerülő problémák esetén sok esetben gyors beavatkozás szükséges.
 
  
Az operátori problémákat '''ajánlott''' issue tracking rendszerben követni, amihez optimális esetben hibaelhárítást segítő tudásbázis is tartozhat.
+
::2.3.1. egyedi felhasználók száma,
=== Felhasználók támogatása ===
 
Az intézményeknek '''kötelező''' az IdP-vel kapcsolatosan végfelhasználói támogatást nyújtani. Ezen támogatás elérhetőségéről a felhasználókat tájékoztatni kell, amit a [[Resource_Registry]]-n keresztül felvitt helpdesk URL segíthet.
 
  
A föderációs operátor a végfelhasználók részére nem nyújt támogatást.
+
::2.3.2. egyes föderációs szolgáltatások felé indított tranzakciók száma,
=== Föderációs operátorral való kapcsolattartás, incidens-kezelés  ===
 
Az intézményeknek '''kötelességük''' dokumentálni az IdP szolgáltatással kapcsolatos katasztrófa-elhárítási teendőket, és ezen dokumentációkat rendszeresen (legalább évente) ellenőrizni, naprakészen tartani.
 
  
Az IdP-t üzemeltető szervezeti egység elérhetőségét fel '''kell''' tüntetni a [[Resource_Registry]]-ben. '''Ajánlott''' a csoporthoz közösen tartozó telefonszámot és e-mail címet használni.  
+
::2.3.3. összes bejelentkezési tranzakció száma.
  
Amennyiben a szolgáltatás által használt kriptográfiai kulcsok kompromittálódtak, az intézmény adminisztrátorának '''kötelessége''' a kulcsot '''azonnal''' visszavonni a föderációból (a [[Resource_Registry]]-n keresztül), illetve 1 munkanapon belül értesítenie a NIIF AAI csapatot.
+
== 3. Üzemeltetési kérdések ==
  
== Jelentések készítése ==
+
:3.1. A személyes adatokkal kapcsolatos tranzakciókról kötelező naplóállományt készíteni, és azt legalább 30 napig megőrizni.
Az IdP szolgáltatás működésével kapcsolatban '''ajánlott''' meghatározni különböző metrikákat, melyek a szolgáltatás rendelkezésre állását és felhasználásának módját, hatékonyságát mérik.
 
  
A föderáció összesített statisztikájának elkészítéséhez '''kötelező''' a következő adatok begyűjtése, napi felbontással:
+
:3.1.1. Az intézmény ezeket a naplókat köteles a hatályos adatvédelmi szabályokkal összhangban kezelni.
** az IdP-t adott napon használó (egyedi) felhasználók száma
 
** egyes föderációs szolgáltatások felé adott SSO autentikációk száma
 
** összes SSO autentikáció száma
 
  
A teljes föderáció statisztikáját a föderációs operátor tartja karban. Az IdP üzemeltetője '''köteles''' az IdP előző pontban felsorolt statisztikáit az operátor számára rendelkezésre bocsátani.
+
:3.2. Az AAI infrastruktúra komponensei esetén kötelező legalább 2048 bites kulcsok használata.
  
= Üzemeltetési kérdések =
+
:3.2.1. Biztosítani kell a privát kulcsok védelmét.
== Üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségek ==
 
Az intézmények '''kötelesek''' AAI rendszereiket elvárható gondossággal üzemeltetni, az üzemeltetési eljárásaikat dokumentálni, azokat rendszeresen felülvizsgálni. Az AAI rendszerek megfelelő működéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása (megfelelő hálózati elérés, szoftverfrissítések, időszinkronizálás) az intézmények feladata.
 
== Naplózás, monitorozás ==
 
'''Ajánlott''' a szolgáltatás működését folyamatosan monitorozni. Ez a monitorozás magában foglalhatja a naplóállományok rendszeres vizsgálatát, az operációs rendszer, illetve a hálózat elérhetőségének, átbocsátó képességének ellenőrzését illetve mérését. Hiba esetén '''ajánlott''' az operátorok automatikus (e-mail, SMS) értesítése.
 
  
A rendszerben keletkező naplóállományok személyes adatokat tartalmaznak, ezért ezen naplóállományok kezelésével kapcsolatosan '''kötelező''' az adatkezelési elvek betartása. A személyes adatokhoz való hozzáférésről '''kötelező''' naplóállományokat készíteni, ezeket az IdP naplókkal összhangban meg '''kell''' őrizni. Biztosítani '''kell''', hogy a naplóállományokhoz csak az arra felhatalmazott személyek férhessenek hozzá.
+
:3.2.2. Amennyiben egy kulcs kompromittálódik, az intézmény köteles a föderációs operátort 24 órán belül értesíteni.
  
'''Ajánlott''' a webszerver és az IdP logokat napi szinten cserélni (rotálni), a régi logfájlokat pedig tömörített, integritásvédett formátumban tárolni.
+
:3.3. Vonatkozó SAML szabványok
  
Az incidensek felderítése érdekében az IdP '''köteles''' minden belépésről a felhasználó visszakövethetőségét biztosító adatokat 30 napig megőrizni, majd azután törölni, vagy off-line módon archiválni. Az IdP ezeket az adatokat '''nem adhatja ki''' az SP-k számára.
+
::3.3.1. Kötelező a SAML2 Web Browser SSO profil támogatása HTTP-POST binding felett;
  
== Biztonság ==
+
::3.3.2. A Web Borwser SSO profil támogatása HTTP-Artifact binding felett ajánlott.
Az AAI infrastruktúra szervereire, illetve a személyes adatokat kezelő egyéb szerverekre való belépést erősen korlátozni '''kell'''. '''Ajánlott''' a többfaktoros, emelt szintű autentikáció, illetve a belépés bizonyos hálózati szegmensekre való korlátozása. Az intézmény felelőssége, hogy ezen szerverekre csak a megfelelő jogosultsággal bíró operátorok léphessenek be.
 
  
'''Ajánlott''' a szerverek tűzfallal történő védelme, illetve behatolást észlelő rendszer (IDS) futtatása.
+
::3.3.3. Ajánlott a SAML2 Single Logout profil támogatása HTTP-Redirect illetve SOAP binding felett.
 
 
Az AAI infrastruktúra felhasználók számára szolgáltatásokat nyújtó elemeire '''ajánlott''' megbízható tanúsítványkiadó által kiadott, modern böngészők által elfogadott tanúsítványok használata (IdP webszerver, SP webszerver). Az IdP és az SP által használt, metaadatba is kerülő kulcshoz '''ajánlott''' az ún. self-signed tanúsítvány használata.
 
 
 
Az AAI infrastruktúra elemei esetén '''megkövetelt''' a minimum 2048 bites kulcsok használata.
 
 
 
Biztosítani '''kell''', hogy a működéshez szükséges privát kulcsokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Amennyiben egy kulcs kompromittálódik, azt azonnal vissza '''kell''' vonni az AAI rendszerből, és erről 1 munkanapon belül értesíteni '''kell''' a föderációs operátort!
 
 
 
== AAI komponensek konfigurációja, üzemeltetése ==
 
Az AAI komponensek számára '''kötelező''' a föderációs metaadatot a központi helyről letölteni (http://metadata.eduid.hu/2010/href-metadata.xml), és 24 óránként vagy gyakrabban frissíteni. A metaadat aláírását illetve a benne szereplő érvényességre vonatkozó adatokat (validUntil) '''kötelező''' minden frissítés során ellenőrizni.
 
 
 
Az intézmények számára '''ajánlott''' az AAI rendszerek konfigurációjának dokumentálása, illetve verziókövetése.
 
=== Attribútumok kezelése ===
 
Az intézmény '''köteles''' a felhasználók személyes adatait a törvényi előírásokkal összhangban kezelni. Az IdP csak olyan attribútumokat adhat ki, amelyek minimálisan szükségesek egy szolgáltatás működéséhez. Minden kiadott személyes adat csak a felhasználó beleegyezésével adható ki.
 
 
 
Az intémény '''köteles''' a tárolt adatok integritását biztosítani, azokhoz a hozzáférést megfelelően szabályozni. Az adatforrásokhoz való kapcsolatot titkosított hálózati protokoll felett '''kell''' végezni (kivétel ezalól a lokális hoszt).
 
 
 
IdP üzemeltetése esetén '''ajánlott''' az adatkiadást a [[Resource_Registry]]-n keresztül generált szűrőkkel szabályozni. '''Ajánlott''' ezen szűrők rendszeres frissítése.
 
 
 
Az IdP-nek '''kötelező''' támogatnia célzott, átlátszatlan azonosítót, és ezt az SP-k számára kiadni (amennyiben az adott SP kér ilyet). Ez az azonosító lehet az ún. [[HREFAttributeSpec#eduPersonTargetedID|eduPersonTargetedID]], vagy SAML2 persistent NameID, utóbbit '''kötelező''' perzisztensen kezelni (tehát adatbázisban tárolni). További információ: [[HREFAttributeSpec#NameID_formátumok_-_melyiket_válasszam.3F|a NameID formátumokról]].
 
=== Felhasznált SAML profilok ===
 
Az IdP '''köteles''' a SAML2 Web Browser SSO profilt <code>HTTP-Redirect</code> binding felett támogatni.
 
 
 
Az SP '''köteles''' a SAML2 Web Browser SSO profilt <code>HTTP-POST</code> felett támogatni.
 
 
 
Mind az IdP, mind az SP számára ajánlott a SAML2 Single Logout profil támogatása <code>HTTP-Redirect</code> illetve <code>SOAP</code> binding felett.
 
 
 
A <code>HTTP-Artifact</code> binding használata a Web Browser SSO profil esetén megengedett.
 
 
 
A felhasználó személyes adatainak védelme érdekében az IdP '''köteles''' minden végpontját SSL/TLS-sel védeni (HTTPS). Az SP számára '''ajánlott''' az SSL/TLS használata. Felhasználói adatot titkosítatlan csatornán átvinni '''tilos''' (tehát ha az SP nem használ SSL/TLS-t, az assertion titkosítása '''kötelező''', egyébként '''ajánlott''').
 
=== Adatvédelem, attribútum-kiadás ===
 
Az IdP-nek '''kötelező''' megjelölni egy ''adatvédelmi felelőst'', aki jogosult az adatkiadási szabályokról dönteni. '''Ajánlott''' szerep e-mail címet megadni erre a célra.
 
 
Az IdP adatvédelmi felelőse folyamatosan figyelemmel kíséri a Resource Registry-ben attribútum filterek változását (ill. az erről küldött e-maileket), amelyeket a változástól számított 7 napon belül jóvá '''kell''' hagynia vagy el '''kell''' utasítania.
 
 
 
= Források =
 
[http://www.switch.ch/aai/support/bcp/idp-1.0.html SWITCH - Best current practices for operating a SWITCHaai Identity Provider]
 

A lap 2017. május 2., 10:52-kori változata

A dokumentum célja, hogy a HREF Föderációhoz csatlakozó Tagok és Partnerek számára elvárásokat és ajánlásokat fogalmazzon meg, melyek a csatlakozáshoz szükséges identitás-menedzsment, valamint üzemeltetési területeket fednek le.

A dokumentumban a KÖTELEZŐ, TILOS, AJÁNLOTT, NEM AJÁNLOTT kifejezések értelmezése az alábbiak szerinti:

  • KÖTELEZŐ (ill. "KÖTELES", "kell") jelentése: a pontban leírtak betartása a föderációba vetett bizalom kiépítéséhez és megtartásához elengedhetetlenül szükségesek, ettől a résztvevők nem térhetnek el;
  • TILOS jelentése KÖTELEZŐ NEM, azaz a pontban leírtak szerint az intézmény nem járhat el;
  • az AJÁNLOTT pontoktól való eltéréseket az intézmények dokumentálni kötelesek.
  • NEM AJÁNLOTT jelentése: amennyiben az intézmény a pontban leírtak szerint jár el, ezt dokumentálni köteles.


1. Identitás-menedzsment

1.1. Az intézmény köteles adatkezelési elveit dokumentálni, azt a felhasználókkal megismertetni.
1.2. Az intézmény köteles a felhasználóiról általa ismert adatok forrását, karbantartásának módját, illetve ezen adatok becsült adatminőségét dokumentálni, és ezt a dokumentációt a föderáció rendelkezésére bocsátani.
1.3. Kötelező a felhasználónevek egyediségét biztosítani.
1.4. Felhasználónevet újra kiosztani tilos.
1.5. Egy természetes személyhez nem ajánlott több felhasználói azonosítót rendelni.
1.6. Nem ajánlott szerep felhasználók (dékán, igazgató) használata.
1.7. Teszt felhasználók az alábbi megkötések mentén használhatóak:
1.7.1. minden teszt felhasználót egyértelműen azonosítani és dokumentálni kötelező (az érte felelős munkatárssal együtt),
1.7.2. teszt felhasználóval valós tranzakciót kezdeményezni tilos,
1.7.3. ajánlott ezen felhasználókat a megfelelő homeOrganizationType értékkel megkülönböztetni.
1.8. Felhasználói azonosító adatokat (pl. jelszó) publikus hálózaton titkosítatlanul továbbítani (felhasználótól bekérni, adatbázisszerver felé kommunikálni) tilos.
1.9. A felhasználói jelszavakat ajánlott nem elektronikus formában kiosztani (pl. személyesen, vagy postai úton).
1.10. A felhasználók intézményhez fűződő viszonyában bekövetkezett változásokat 7 napon belül kötelező megjeleníteni az IdP adatbázisában.
1.10.1. Amennyiben az intézmény külső adatforrást (tanulmányi- ill. bérügyi rendszert) használ a felhasználói adatok tárolására, úgy ez a 7 napos korlát a hiteles adat elsődleges rendszerben történő megváltozásától számítandó.
1.10.2. Hallgató kilépése esetén lehetőség van arra, hogy a jogviszony megszűnte után ún. 'alum' státuszban továbbra is használható maradjon a szolgáltatás. A 'student' illetve 'member' jelző ilyenkor már nem használható.
1.10.3. Oktató illetve alkalmazott kilépése esetén a 'staff', 'employee', 'faculty', 'member' értékeket törölni kell.

2. Szolgáltatás-menedzsment

2.1. Az intézmény köteles a föderációs operátorral való kapcsolattartásra megfelelő szerepkört kialakítani.
2.2. IdP-t üzemeltető intézmény köteles az IdP-vel kapcsolatban végfelhasználói támogatást nyújtani, és ezen támogatás elérhetőségéről a felhasználóit tájékoztatni.
2.3. Az intézmény köteles az általa üzemeltetett IdP napi felbontású anonimizált forgalmi statisztikáit a föderációs operátor rendelkezésére bocsátani. Ezen statisztikai adatok a következőek:
2.3.1. egyedi felhasználók száma,
2.3.2. egyes föderációs szolgáltatások felé indított tranzakciók száma,
2.3.3. összes bejelentkezési tranzakció száma.

3. Üzemeltetési kérdések

3.1. A személyes adatokkal kapcsolatos tranzakciókról kötelező naplóállományt készíteni, és azt legalább 30 napig megőrizni.
3.1.1. Az intézmény ezeket a naplókat köteles a hatályos adatvédelmi szabályokkal összhangban kezelni.
3.2. Az AAI infrastruktúra komponensei esetén kötelező legalább 2048 bites kulcsok használata.
3.2.1. Biztosítani kell a privát kulcsok védelmét.
3.2.2. Amennyiben egy kulcs kompromittálódik, az intézmény köteles a föderációs operátort 24 órán belül értesíteni.
3.3. Vonatkozó SAML szabványok
3.3.1. Kötelező a SAML2 Web Browser SSO profil támogatása HTTP-POST binding felett;
3.3.2. A Web Borwser SSO profil támogatása HTTP-Artifact binding felett ajánlott.
3.3.3. Ajánlott a SAML2 Single Logout profil támogatása HTTP-Redirect illetve SOAP binding felett.