„NIIF szuperszámítógépek használata” változatai közötti eltérés

Innen: KIFÜ Wiki
(Közös home könyvtár használata)
(Categorization)
786. sor: 786. sor:
 
       -liomp5 -lpthread -lm -openmp
 
       -liomp5 -lpthread -lm -openmp
 
</code>
 
</code>
 +
 +
[[Category: HPC]]

A lap 2014. október 30., 11:35-kori változata

Tartalomjegyzék

A szuperszámítógépekről

Az NIIF Intézet szuperszámítógép szolgáltatása tudományos számítási feladatok futtatására, valamint tudományos célú adattárolásra szolgál. A jelenleg integrált szuperszámítógép-rendszer komponensei négy helyszínen találhatók:

 • Debreceni Egyetem
 • NIIFI központ
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Szegedi Tudományegyetem

A tudományos számítási feladatok különböző típusainak minél szélesebb körű lefedettsége érdekében az egyes helyszíneken különböző felépítésű gépek találhatók: egy helyszínen SMP/ccNUMA, három helyszínen pedig "fat-node" fürtözött megoldás. Az alrendszereket az NIIFI nagy sávszélességű, alacsony késleltetésű HBONE+ adathálózatán keresztül, ARC grid köztesréteg, valamint harmonizált felhasználói azonosítás segítségével integráljuk egységes elvek mentén elérhető számítási egységgé. Az erőforrás jelenleg Magyarország legnagyobb tudományos számítás céljára felhasználható erőforrása, amely összesen 50 billió lebegőpontos művelet elvégzését teszi lehetővé másodpercenként. A szuperszámítógép-rendszert az NIIFI üzemelteti és fejleszti. A rendszerhez regisztrációt követően, minden olyan személy vagy kutatócsoport hozzáférhet, amely tagintézményi szerződéses kapcsolatban áll az NIIF Intézettel. A gépen megtalálhatók és futtathatók a legkorszerűbb fejlesztőeszközök és tudományos számításra szolgáló alkalmazások, valamint, az NIIF adatközpontban elhelyezett alrendszer kivételével, valamennyi alrendszer kiegészül a számítási feladatok eredményeit megjelenítő vizualizációs eszközökkel.

Magyar Szuperszámítógépek összehasonlítása

Helyszín Budapest Szeged Debrecen Pécs
Típus HP CP4000BL HP CP4000BL SGI ICE8400EX SGI UV 1000
CPU-k / node 2 4 2 2
Core-ok / CPU 12 12 6 6
Memória / node 66 GB 132 GB 47 GB 6 TB
Memória / core 2.75 GB 2.75 GB 3.9 GB 5 GB
CPU AMD Opteron 6174 @ 2.2GHz AMD Opteron 6174 @ 2.2GHz Intel Xeon X5680 @ 3.33 GHz Intel Xeon X7542 @ 2.66 GHz
Scheduler SLURM SLURM SLURM SGE
MPI OpenMPI (ompi) OpenMPI (ompi) SGI MPT (mpt) SGI MPT (mpt)

Köszönetnyilvánítás

Tudományos publikációkban a következő köszönetnyilvánítást javasoljuk:

We acknowledge [PRACE/NIIF] for awarding us access to resource based in Hungary at [Budapest/Debrecen/Pécs/Szeged].

Where technical support has been received the following additional text should also be used:

The support of [name of person/people] from NIIF Institute, Hungary to the technical work is gratefully acknowledged.

Hozzáférés a szuperszámítógépekhez

A szuperszámítógépekhez kulcsos SSH használatával lehet hozzáférni. Ajánlott UTF-8 képes terminált használ az ékezetes betűk megjeelenítése érdekében. PUTTY terminál esetén a Window/Translation beállítás alatt a character set-et kell UTF-8-ra állítani.

SSH belépés

ssh USER@login.SITE.hpc.niif.hu ahol a USER a felhasználónév, a SITE pedig a belépéshez használt szupergép neve: budapest, debrecen, pecs, szeged. Nem alapértelmezett kulcs használata a -i KULCS kapcsolóval lehetséges.

Példa

Belépés a szegedi gépre alice felhasználóként, az SSH privát kulcsot a keys/szeged fájlból olvasva: ssh -i keys/szeged alice@login.szeged.hpc.niif.hu

Fájl másolás SCP segítségével

Letöltés a HOME könyvtárból és feltöltés a HOME könyvtárba:

scp USER@login.SITE.hpc.niif.hu:FILE FILE
scp FILE USER@login.SITE.hpc.niif.hu:FILE

Példa

A szegedi gép HOME könyvtárában lévő stuff.tgz fájl letöltése a helyi gép aktuális könyvtárába: scp bob@login.szeged.hpc.niif.hu:stuff.tgz .

Adatátvitel rsync segítségével

Nagyobb fájlok ill. könyvtárstruktúrák szinkronizálásához az SSH-t és az rsync-et együtt kell használni. Fel- és leszinkronizálás:

rsync -a -e ssh DIRECTORY USER@login.budapest.hpc.niif.hu:/home/USER
rsync -a -e ssh USER@login.budapest.hpc.niif.hu:/home/USER/DIRECTORY

Példa

A budapesti gépre szinkronizálom a helyi src könyvtár tartalmát (nem az alapértelmezett kulcsot használva) és a másolás folyamatát nyomonkövetem: rsync -a -h --progress -e "ssh -i keys/budapest" ./src alice@login.budapest.hpc.niif.hu:/home/alice

Felhasználói felület

A szupergépek elsődleges felhasználói felülete a Bash shell. Az automatikusan betöltődő NIIF Common Environment (NCE) a PS1 promptot a következőképp állítja be:

       rövid CWD
          |
  BUDAPEST[login] ~ (0)$
    |   |    |
 HPC állomás |    |
    rövid gép név |
       előző parancs exit kódja

Modul környezet

A szupergépekre telepített alkalmazásokat az ún. modul rendszer segítségével lehet használ. A modul rendszer lehetővé teszi egy adott alkalmazás több verziójának használatát is. Feladata a shell környezeti változók helyes beállítása. Normál felhasználók számára az alapértelmezett modul környezet automatikusan betöltődik. Az elérhető modulok listáját a következő paranccsal kapjuk meg: module avail a már betöltött modulok listáját: module list Alkalmazást a következő paranccsal tölthetünk be: module load APPS ahol az APPS a betöltendő modulok space-szel elválasztott listája.

A NIIF által beállított környezeti változókat nce parancs listázza ki.

Példa

A Maple, netcfd és az R csomagok betöltése: module load maple netcdf R

Adatok megosztása projekt tagok számára

Fájlok ill. könyvtárak megosztásához használjuk a [1](fájlrendszer ACL-eket). Az ACL-ekkel a hagyományos unix engedélyeken felül finoman szabályozhatjuk a fájlok és könyvtárak hozzáférési engedélyeit. A következő példában a $HOME/Shared könyvtárat osztjuk egy munkatárs számára:

# a home könyvtár beállítása
# user1 user számára belépsi engedély: u:user1:x 
$ setfacl -m u:user1:x $HOME
$ getfacl $HOME
# file: user2/user2
# owner: user2
# group: user2
user::rwx
user:user1:--x
group::r-x
mask::r-x
other::---
# Shared könyvtár megosztása
# user1 számára minden unix jog
$ cd
$ mkdir Shared
$ setfacl -m u:user1:rwx $HOME/Shared
$ getfacl Shared
# file: Shared
# owner: user2
# group: user2
user::rwx
user:user1:rwx
group::rwx
mask::rwx
other::r-x

Python csomag telepítése a saját home könyvtárunkba

Itt egy példa arra, hogy hogyan tudjuk feltelepíteni a mercurial python csomagot.

$ module load python 
$ pip install --user mercurial

Közös home könyvtár használata

A szuperszámítógépek login node-jai osztott home könyvtárral vannak összekötve. Fontos, hogy az osztott könyvtárat a számítási node-ok nem érik el, ezért az osztott home-ot csak tárolásra ill. megosztásra lehet használni. Az osztott terület Debrecenben van, ezért ott a leggyorsabb. A másik három helyen lassabb a hozzáférés a nagyobb távolság miatt. A programok kimenetét továbbra is a lokális scratch vagy home könyvtárba kell írni. Amelyik login node-on használni szeretnénk az osztott home könyvtárat, ott adjuk ki a következő parancsokat:

cd; mkdir shared; ln -s /mnt/fhgfs/home/$USER shared/$USER 

Ezek után a $HOME/shared/$USER könyvtárba másoljuk a megosztott fájlokat. Ez a könyvtár a következő környezeti változóba is exportálódik:

$NCE_SHARED 

Biztonsági mentés, adatmegosztás

A következő példa mentést végez a $HOME/data könyvtárról:

rsync -avuP $HOME/data $NCE_SHARED

Törölje a fájlokat a mentésben is:

rsync -avuP --delete $HOME/data $NCE_SHARED

SLURM ütemező használata

Weboldal: http://slurm.schedmd.com

A szupergépeken CPU óra (gépidő) alapú ütemezés működik. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztási időtartamra (hónap) az elérhető maximális gépidő fel van osztva a felhasználók között. Minden UNIX felhasználó egy vagy több számlához (Account) tartozhat. Az ütemező számla egy adott HPC-s projekthez tartozik, hasonló a UNIX csoporthoz. Szupergépes feladatokat csak az egyes számlák terhére lehet indítani. A CPU óra az elhasznált idő (Walltime) és az igényelt processzorok számának szorzata. Például a budapesti gépen 2 db node (48 processzor mag) foglalása 30 percre 48 * 30 = 1440 CPU perc = 24 CPU óra. A CPU órát az ütemező a futás kezdetétől a befejezésig méri.

Rendkívül fontos arról meggyőződni, hogy a futtatandó alkalmazás rendesen kihasználja-e a szupergépet. Egy üres vagy rosszul futó job hamar elhasználja a rendelkezésre álló gépidőt. Elfogyasztott gépidő esetén új jobokat már nem lehet indítani, és meg kell várni a számlázási időszak végét. A gépidő limitek (Account Limit) minden hónap elején jóváíródnak.

Számláink állapotáról a következő paranccsal kapunk információt: sbalance

Példa

A parancs Bob számára a következő táblázatot jeleníti meg. A felhasználó két számlához (foobar,barfoo) is hozzáfér, futatthat a számla terhére. Saját magát megcsillagozva látja a listában. Bobbal mindkét számlán (Account oszlop) Alice is osztozik. A második oszlopban (Usage) az egyes felhasználók elhasznált gépideje, a negyeik oszlopban pedig a számla összesített gépideje látható. Az utolsó két oszlop a maximális (Account Limit) és a még alérhető (Available) gépidőről ad tájékoztatást.

Scheduler Account Balance
---------- ----------- + ---------------- ----------- + ------------- -----------
User       Usage |     Account    Usage | Account Limit  Available (CPU hrs)
---------- ----------- + ---------------- ----------- + ------------- -----------
alice        0 |      foobar      0 |       0      0
bob *        0 |      foobar      0 |       0      0

bob *        7 |      barfoo      7 |     1,000     993
alice        0 |      barfoo      7 |     1,000     993

A gépidő becslése

Nagyüzemi (production) futtatások előtt gépidőbecslést érdemes végezni. Ehhez a következő parancs használható: sestimate -N NODES -t WALLTIME ahol a NODES a lefoglalni kívánt node-ok száma, a WALLTIME pedig a futás maximális ideje.

Fontos, hogy a lefoglalni kívánt gépidőt a lehető legpontosabban adjuk meg, mivel az ütemező ez alapján is rangsorolja a futtatásra váró feladatokat. Általában igaz, hogy a rövidebb job hamarabb sorra kerül. Érdemes minden futás idejét utólag az sacct paranccsal is ellenőrizni.

Példa

Alice 2 nap 10 órára és 2 node-ra szeretne foglalást kérni, megnézi van-e elég gépidő a számláján:

sestimate -N 2 -t 2-10:00:00

Estimated CPU hours: 2784

Sajnos ebben a hónapban erre már nem telik.

Állapotinformációk

Az ütemezőben lévő jobokról az squeue, a klaszter általános állapotáról az sinfo parancs ad tájékoztatást. Minden beküldött jobhoz egy egyedi azonosítószám (JOBID) rendelődik. Ennek ismeretében további információkat kérhetünk. Feladott vagy már futó job jellemzői: scontrol show job JOBID

Minden job egy ún. számlázási adatbázisba (accounting) is bekerül. Ebből az adatbázisból visszakereshetők a lefuttatott feladatok jellemzői és erőforrás-felhasználás statisztikái. A részletes statisztikát a következő paranccsal tudjuk megnézni: sacct -l -j JOBID

A felhasznált memóriáról a következő parancs ad tájékoztatást: smemory JOBID

A lemezhasználatról pedig a sdisk JOBID

Figyelmeztető üzenetek

AssociationResourceLimit - Erőforrásra vár
AssociationJobLimit - Nincs elég CPU idő

Az utóbbi esetben, csőkkenteni kell a job által lefoglat időt.

Példa

Az ütemezőben 3 feladat van. Az első egy arrayjob, éppen erőforrásra vár (PENDING). A második egy MPI job, ami 4 node-on fut már 25 perce (TIME). A harmadik egy egy node-os OMP futtatás, éppen most indult el. A feladatik nevei (NAME) egyénileg adható meg. Rövid, informatív neveket érdemes adni.

squeue -l

Wed Oct 16 08:30:07 2013       
   JOBID PARTITION   NAME   USER  STATE    TIME TIMELIMIT NODES NODELIST(REASON)
591_[1-96]  normal  array  alice PENDING    0:00   30:00   1 (None)
    589  normal   mpi   bob RUNNING   25:55  2:00:00   4 cn[05-08]
    590  normal   omp  alice RUNNING    0:25  1:00:00   1 cn09

Ennek a 2 node-os batch jobnak a jellemző memóriaterhelés a következő volt: kb. 10GB virtuális és 6.5GB RSS memóriát használt el node-onként.

smemory 430

 MaxVMSize MaxVMSizeNode AveVMSize   MaxRSS MaxRSSNode   AveRSS
---------- -------------- ---------- ---------- ---------- ----------
10271792K      cn06 10271792K  6544524K    cn06  6544524K  
10085152K      cn07 10085152K  6538492K    cn07  6534876K 

CPU felhasználás ellenőrzése

Nagyon fontos meggyőződni arról, hogy az alkalmazás kihasználja-e a rendelkezésre álló gépidőt. Egy futó alkalmazás a következő paranccsal tudunk monitorozni: sjobcheck JOBID

Példa

Ez a job 4 node-on fut. A LOAD csoport a gép általános terheléséről ad információt és kb. a core-ok számával egyezik meg. A helyes felhasználásról a CPU csoport ad tájékoztatást. Ideális esetben a User oszlop értékei 90 fölött vannak. Ez alatt valamilyen probléma lépett fel és a futást érdemes megszakítani.

Hostname           LOAD            CPU       Gexec 
 CPUs (Procs/Total) [   1,   5, 15min] [ User, Nice, System, Idle, Wio]
cn08  24 (  25/ 529) [ 24.83, 24.84, 20.98] [ 99.8,  0.0,  0.2,  0.0,  0.0] OFF
cn07  24 (  25/ 529) [ 24.93, 24.88, 20.98] [ 99.8,  0.0,  0.2,  0.0,  0.0] OFF
cn06  24 (  25/ 529) [ 25.00, 24.90, 20.97] [ 99.9,  0.0,  0.1,  0.0,  0.0] OFF
cn05  24 (  25/ 544) [ 25.11, 24.96, 20.97] [ 99.8,  0.0,  0.2,  0.0,  0.0] OFF

Licenszek ellenőrzése

Az elérhető és éppen használt licenszekről a következő parancs ad információt: slicenses

Karbantartás ellenőrzése

A karbantartási időablakban az ütemező nem indít új jobokat, de beküldeni lehet. A karbantartások időpontjairól a következő parancs ad tájékoztatást: sreservations

Összesített felhasználás

Egy hónapra visszamenőleg az elfogyasztott CPU perceket a következő paranccsal kérhetjük le: susage

Teljes fogyasztás

Ha szeretnénk tájékozódni arról, hogy egy bizony idő óta mennyi a CPU idő felhasználásunk akkor azt ezzel paranccsal tudjuk lekérdezni:

sreport -t Hours Cluster AccountUtilizationByUser Accounts=niif Start=2014-01-01

niif helyett a saját projektünk azonosítóját kell megadni.

Feladatok futtatása

Alkalmazások futtatása a szupergépeken kötegelt (batch) üzemmódban lehetséges. Ez azt jelenti, hogy minden futtatáshoz egy job szkriptet kell elkészíteni, amely tartalmazza az igényelt erőforrások leírását és a futtatáshoz szükséges parancsokat. Az ütemező paramétereit (erőforrás igények) a #SBATCH direktívával kell megadni. Az ütemezők összehasonlításáról és a Slurm-ban elérhető direktívákról a következő táblázat ad bővebb tájékoztatást.

Kötelező paraméterek

A következő paramétereket minden esetben meg kell adni:

#!/bin/bash
#SBATCH -A ACCOUNT
#SBATCH --job-name=NAME
#SBATCH --time=TIME

ahol az ACCOUNT a terhelendő számla neve (elérhető számláinkről az sbalance parancs ad felvilágosítást), a NAME a job rövid neve, a TIME pedig a maximális walltime idő (DD-HH:MM:SS). A következő időformátumok használhatók: "minutes", "minutes:seconds", "hours:minutes:seconds", "days-hours", "days-hours:minutes" és "days-hours:minutes:seconds".

A jobok feladását a következő parancs végzi: sbatch jobscript.sh

Sikeres feladás esetén a következő kimenetet kapjuk:

Submitted batch job JOBID

ahol a JOBID a feladat egyedi azonosítószáma.

A feladat leállítását a következő parancs végzi: scancel JOBID

Nem újrainduló jobok

Nem újrainduló jobokhoz a következő direktívát kell használni:

#SBATCH --no-requeue

Feladat sorok

A szupergépeken két, egymást nem átfedő, sor (partíció) áll rendelkezésre, a test sor és a prod sor. Utóbbi az éles számolásokra való, előbbi fejlesztés és tesztelés céljára használható. A teszt sorban összesen 1 node-ot, maximum fél órára lehet lefoglalni. Az alapértelmezett sor a prod. A teszt partíciót a következő direktívával lehet kiválasztani:

#SBATCH --partition=test

A szolgáltatás minősége (QOS)

A szolgáltatást alapértelmezett minősége normal, azaz nem megszakítható a futás.

Magas prioritás

A magas prioritású jobok maximum 24 óráig futhatnak, és kétszer gyorsabb időelszámolással rendelkeznek, cserébe az ütemező előreveszi ezeket a feladatokat.

#SBATCH --qos=fast
Alacsony prioritás

Lehetőség van alacsony prioritású jobok feladására is. Az ilyen feladatokat bármilyen normál prioritású job bármikor megszakíthatja, cserébe az elhasznált gépidő fele számlázódik csak. A megszakított jobok automatikusan újraütemeződnek. Fontos, hogy olyan feladatokat indítsunk alacsony prioritással, amelyek kibírják a véletlenszerű megszakításokat, rendszeresen elmentik az állapotukat (checkpoint) és ebből gyorsan újra tudnak indulni.

#SBATCH --qos=lowpri

Memória foglalás

A memória a CPU-hoz hasonlóan korlátozott, foglalható erőforrás. A felhasználás mérése a memória / core alapon történik: 1 core óra, 2600 MB órának felel meg. Alapértelmezetten 1 CPU core-hoz 1000 MB memória van rendelve, ennél többet a következő direktívával igényelhetünk:

#SBATCH --mem-per-cpu=MEMORY

ahol MEMORY MB egységben van megadva. Budapesten és Szegeden a maximális memória/core 2600 MB.

Email értesítés

Levél küldése job állapotának változásakor (elindulás,leállás,hiba):

#SBATCH --mail-type=ALL
#SBATCH --mail-user=EMAIL

ahol az EMAIL az értesítendő emial cím.

Tömbfeladatok (arrayjob)

Tömbfeladatokra akkor van szükségünk, egy szálon futó (soros) alkalmazást szeretnénk egyszerre sok példányban (más-más adatokkal) futtatni. A példányok számára az ütemező a SLURM_ARRAY_TASK_ID környezeti változóban tárolja az egyedi azonosítót. Ennek lekérdezésével lehet az arrayjob szálait elkülöníteni. A szálak kimenetei a slurm-SLURM_ARRAY_JOB_ID-SLURM_ARRAY_TASK_ID.out fájlokba íródnak. Az ütemező a feltöltést szoros pakolás szerint végzi. Ebben az esetben is érdemes a processzorszám többszörösének választani a szálak számát. Bővebb ismertető

Példa

Alice felhasználó a foobar számla terhére, maximum 24 órára ad fel 96 db soros jobot. A #SBATCH --array=1-96 direktíva jelzi, hogy tömbfeladatról van szó. Az alkalmazást az srun paranccsal kell indítani. Ebben az esetben ez egy shell szkript.

#!/bin/bash
#SBATCH -A foobar
#SBATCH --time=24:00:00
#SBATCH --job-name=array
#SBATCH --array=1-96
srun envtest.sh

Soros (serial) jobok

Több soros job futtatását a tömbfeladatokhoz hasonlóan kell indítani.

Példa

A következő példában a test sorban 3 egy szálon dutó programot indítunk el. A programok és az inputok lehetnek különbözőek. Fontos, hogy az utolsó parancsot nem kell a háttérben (&) indítani és a wait-tel kell befejezni a job szkriptet.

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=serial
#SBATCH --time=24:30:00
#SBATCH -n 3
#SBATCH --partition=test
srun -n 1 program input1 &
srun -n 1 program input2 &
srun -n 1 program input3
wait

OpenMPI feladatok

MPI feladatok esetén meg kell adnunk az egy node-on elinduló MPI processzek számát is (#SBATCH --ntasks-per-node=). A leggyakoribb esetben ez az egy node-ban található CPU core-ok száma. A párhuzamos programot az mpirun paranccsal kell indítani.

Példa

Bob felhasználó a barfoo számla terhére 2 node-ot, 12 órára foglal le egy MPI job számára. Az egyes node-okon 24 MPI szálat fog elindítani. A program stdout kimenetét a slurm.out fájlba irányítja (#SBATCH -o).

#!/bin/bash
#SBATCH -A barfoo
#SBATCH --job-name=mpi
#SBATCH -N 2
#SBATCH --ntasks-per-node=24
#SBATCH --time=12:00:00
#SBATCH -o slurm.out
mpirun ./a.out

SGI UV SMP (Pécs)

A pécsi gépen legalább 6 szálon működő jobok futtatása lehetságes. Az egyetlen elfogadott paraméter a szálak szám (`-n`), amelynek 6 többszörösének kell lenni. Ezen a gépen nincs teszt sor. Kérjük, hogy 48-nál kevesebb szálon futó programokat az UV-n ne futtassanak! Egy szálú ill. array jobok futtatása nem lehetséges.

OMP Példa
#!/bin/bash
#SBATCH -A barfoo
#SBATCH --job-name=omp
#SBATCH -n 48
#SBATCH --time=03:00:00
#SBATCH -o slurm.out
/opt/nce/bin/numainfo
OMP_NUM_THREADS=$SLURM_NTASKS ./a.out
SGI MPT MPI Példa
#!/bin/bash
#SBATCH -A barfoo
#SBATCH --job-name=omp
#SBATCH -n 48
#SBATCH --time=03:00:00
#SBATCH -o slurm.out
/opt/nce/bin/numainfo
mpirun $SLURM_NTASKS ./a.out
Jobok monitorozása

CPU használat:

smonitor -n <JOBID>

Memória használat:

smonitor -m <JOBID>

SGI MPT MPI feladatok (Debrecen)

MPI feladatok esetén meg kell adnunk az egy node-on elinduló MPI processzek számát is (#SBATCH --ntasks-per-node=). A leggyakoribb esetben ez az egy node-ban található CPU core-ok száma. A párhuzamos programot az mpirun paranccsal kell indítani. Az SGI MPT MPI paraméterezése kicsit más, mint az OpenMPI. Debrecen az SGI MPT az alpértelmezett MPI környezet!

Példa

Bob felhasználó a barfoo számla terhére 2 node-ot, 12 órára foglal le egy MPI job számára. Az egyes node-okon 24 MPI szálat fog elindítani. A program stdout kimenetét a slurm.out fájlba irányítja (#SBATCH -o).

#!/bin/bash
#SBATCH -A barfoo
#SBATCH --job-name=mpi
#SBATCH -N 2
#SBATCH --ntasks-per-node=12
#SBATCH --time=12:00:00
#SBATCH -o slurm.out
source /opt/nce/bin/machines
export MPI_OPT="${MACHINES} -np ${SLURM_NTASKS_PER_NODE}"
mpirun ${MPI_OPT} ./a.out

SGI PerfBoost egyéb MPI feladatokra (Debrecen)

Az SGI MPT lehetőséget ad arra, hogy nem MPT MPI-vel fordított MPI programok is használjunk. Ebben az esetben az MPI hívások MPT hívásokkal cserélődnek ki.

Példa

Egy OpenMPI-re fordított program indítása:

#!/bin/bash
#SBATCH -A barfoo
#SBATCH --job-name=mpi
#SBATCH -N 2
#SBATCH --ntasks-per-node=12
#SBATCH --time=12:00:00
#SBATCH -o slurm.out
source /opt/nce/bin/machines
export MPI_OPT="${MACHINES} -np ${SLURM_NTASKS_PER_NODE}"
mpirun ${MPI_OPT} perfboost -ompi ./a.out

CPU binding

Az MPI programok teljesítménye általában javítható a processzek CPU magokhoz kötésével. Ilyenkor a párhuzamos program szálait az operációs rendszer nem ütemezi a CPU magok között, ezért javulhat a memória lokalizáció (kevesebb cache miss). A kötés használata ajánlott. Tesztekkel meg kell győződni, hogy egy adott alkalmazás esetén melyik kötési stratégia adja a legjobb eredményt. A következő beállítások az OpenMPI környezetre vontakoznak. A kötésekről részletes információt a --report-bindings MPI opcióval kaphatunk. Az indítási parancsok melett a részletes binding információ néhány sora is látható. Fontos, hogy az ütemező task binding-ját nem kell használni!

Kötés CPU magonként

Ebben az esetben az MPI szálak (rank) sorban töltik fel a CPU magokat.

Indítási parancs: mpirun --bind-to-core --bycore

[cn05:05493] MCW rank 0 bound to socket 0[core 0]: [B . . . . . . . . . . .][. . . . . . . . . . . .]
[cn05:05493] MCW rank 1 bound to socket 0[core 1]: [. B . . . . . . . . . .][. . . . . . . . . . . .]
[cn05:05493] MCW rank 2 bound to socket 0[core 2]: [. . B . . . . . . . . .][. . . . . . . . . . . .]
[cn05:05493] MCW rank 3 bound to socket 0[core 3]: [. . . B . . . . . . . .][. . . . . . . . . . . .]
Kötés CPU foglalat szerint

Ebben az esetben az MPI szálak váltakozva töltik fel a CPU-kat.

Indítási parancs: mpirun --bind-to-core --bysocket

[cn05:05659] MCW rank 0 bound to socket 0[core 0]: [B . . . . . . . . . . .][. . . . . . . . . . . .]
[cn05:05659] MCW rank 1 bound to socket 1[core 0]: [. . . . . . . . . . . .][B . . . . . . . . . . .]
[cn05:05659] MCW rank 2 bound to socket 0[core 1]: [. B . . . . . . . . . .][. . . . . . . . . . . .]
[cn05:05659] MCW rank 3 bound to socket 1[core 1]: [. . . . . . . . . . . .][. B . . . . . . . . . .]
Kötés node-ok szerint

Ebben az esetben az MPI szálak váltakozva töltik fel a node-okat. Lagalább 2 node foglalása szükséges.

Indítási parancs: mpirun --bind-to-core --bynode

[cn05:05904] MCW rank 0 bound to socket 0[core 0]: [B . . . . . . . . . . .][. . . . . . . . . . . .]
[cn05:05904] MCW rank 2 bound to socket 0[core 1]: [. B . . . . . . . . . .][. . . . . . . . . . . .]
[cn06:05969] MCW rank 1 bound to socket 0[core 0]: [B . . . . . . . . . . .][. . . . . . . . . . . .]
[cn06:05969] MCW rank 3 bound to socket 0[core 1]: [. B . . . . . . . . . .][. . . . . . . . . . . .]

OpenMP (OMP) feladatok

OpenMP párhuzamos alkalmazásokhoz maximum 1 node-ot lehet lefoglalni. Az OMP szálák számát az OMP_NUM_THREADS környezeti változóval kell megadni. A változót vagy az alkamazás elé kell írni (ld. példa), vagy exportálni kell az indító parancs előtt: export OMP_NUM_THREADS=24

A következő példában egy taskhoz 24 CPU-t rendeltunk, a 24 CPU-nak egy node-on kell lennie. A CPU-k számát a SLURM_CPUS_PER_TASK változó tartalmazza, és ez állítja be az OMP szálak számát is.

Példa

Alice felhasználó a foobar számla terhére, maximum 6 órára indít el egy 24 szálas OMP alkalmazást.

#!/bin/bash
#SBATCH -A foobar
#SBATCH --job-name=omp
#SBATCH --time=06:00:00
#SBATCH --ntasks=1
#SBATCH --cpus-per-task=24
OMP_NUM_THREADS=$SLURM_CPUS_PER_TASK ./a.out

Hibrid MPI-OMP feladatok

Hibrid MPI-OMP módról akkor beszélünk, ha a párhuzamos alkalmazás MPI-t és OMP-t is használ. Érdemes tudni, hogy az Intel MKL-el linkelt programok MKL hívásai OpenMP képesek. Általában a következő elosztás javasolt: az MPI processzek száma 1-től az egy node-ban található CPU foglalatok száma, az OMP szálak ennek megfelelően az egy node-ban található összes CPU core szám vagy annak fele, negyede (értelem szerűen). A jobszkipthez a fenti két mód paramétereit kombinálni kell.

A következő példában 2 node-ot, és node-onként 1-1 taskot indítunk taskonként 24 szállal.

Példa

Alice felhasználó a foobar számla terhére, 8 órára, 2 node-ra küldött be egy hibrid jobot. Egy node-on egyszerre csak 1 db MPI processz fut ami node-onként 24 OMP szálat használ. A 2 gépen összesen 2 MPI proceszz és 2 x 24 OMP szál fut.

#!/bin/bash
#SBATCH -A foobar
#SBATCH --job-name=mpiomp
#SBATCH --time=08:00:00
#SBATCH -N 2
#SBATCH --ntasks=2
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --cpus-per-task=24
#SBATCH -o slurm.out
export OMP_NUM_THREADS=$SLURM_CPUS_PER_TASK
mpirun ./a.out

Maple Grid feladatok

Maple-t az OMP feladatokhoz hasonlóan 1 node-on lehet futtatni. Használatához be kell tölteni a maple modult is. A Maple kliens-szerver üzemmódban működik ezért a Maple feladat futtatása előtt szükség van a grid szerver elindítására is (${MAPLE}/toolbox/Grid/bin/startserver). Ez az alkalmazás licensz köteles, amit a jobszkriptben meg kell adni (#SBATCH --licenses=maplegrid:1). A Maple feladat indátását a ${MAPLE}/toolbox/Grid/bin/joblauncher paranccsal kell elvégezni.

Példa

Alice felhasználó a foobar számla terhére, 6 órára indítja el a Maple Grid alkalmazást:

#!/bin/bash
#SBATCH -A foobar
#SBATCH --job-name=maple
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node=24
#SBATCH --time=06:00:00
#SBATCH -o slurm.out
#SBATCH --licenses=maplegrid:1

module load maple

${MAPLE}/toolbox/Grid/bin/startserver
${MAPLE}/toolbox/Grid/bin/joblauncher ${MAPLE}/toolbox/Grid/samples/Simple.mpl

GPU-k használata

A szegedi szuperszámítógép rendelkezik 2db GPU kártyákkal is felszerelt compute node-dal. A GPU node-okban 2x6db Nvidia Tesla M2070-es kártya található. A GPU-s node-ok külön job sorban található (--partition gpu). A GPU-k számát a --gres gpu:# direktívával kell megadni.

Példa

Alice felhasználó a foobar számla terhére, 4GPU-n, 6 órára indítja a következő jobot.

#!/bin/bash
#SBATCH -A foobar
#SBATCH --job-name=GPU
#SBATCH --partition gpu
#SBATCH --gres gpu:4
#SBATCH --time=06:00:00

$PWD/gpu_burnout 3600

Alkalmazások beállításai

Saját programok telepítése

A saját fordítású programokat a HOME könyvtáradba kell telepíteni, ezt általában a fordítás előtti lefuttatott configure szkripttel lehet beállítani. Az adott program a $HOME/local alá fog települni. A PATH és egyéb környezeti változókat értelem szerűen kell beállítani.

cd $HOME
mkdir local
(belépés az alklamazás könyvtárába)
./configure --prefix=$HOME/local
make; make install

A frontend gépeken felhasználói limitek vannak beállítva. Ezekről a következő paranccsal kapunk információt: ulimit -a A limitek a compute node-okon és az UV-n nincsenek beállítva.

Java JVM heap méret

A memória limit miatt a Java virtuális gépen és fordító nem jól működik, ezért meg kell adni a maximális heap méretét:

java -Xmx512m -version
javac -J-Xmx512m -version

vagy exportálni kell a következő változót:

export _JAVA_OPTIONS="-Xms1g -Xmx1g"

Python Numpy és Scipy használat

A numerikus Python használatához a következő csomagokat kell betölteni: module load python numpy scipy A numpy és a scipy csomagok az Intel MKL OpenMP gyorsítását használják. A jobokat az openmp párhuzamos környezetbe kell elküldeni.

HP Budapest

Fordítás

Elérhető fordítók listája

Forító Soros Párhuzamos
Intel Fortran ifort mpiif90
Intel C icc mpiicc
GNU Fortran gfotran mpif90
GNU C gcc mpicc

A fordítási paramétereket az NCE környezeti változókból érdemes kiolvasni:

NCE_OFLAGS - optimalizációs kapcsolók C és Fortran
NCE_FFLAGS - Fortran kapcsolók
NCE_CFLAGS - C kapcsolók
NCE_LDFLAGS - könyvtárak C és Fortran

Az NCE környezeti változó listáját az nce paranccsal kérhetjük le.

A budapesti gépen elérhető a PRACE környezet is, amely tartalmaz egy ajánlott kapcsoló és könyvtár összeállítást tartalmaz. A PRACE környezet betöltése: module load prace A PRACE környezet az AMD ACML matematikai könyvtárakat használja, amennyiben az Intel MKL-re van szükségünk, akkor a PRACE környezetet nem kell betölteni. A megfelelő MKL kapcsolókat az Intel Link Advisor szerint kell beállítani, pl.:

FFLAGS=-openmp -I$(MKLROOT)/include
CFLAGS=-openmp -I$(MKLROOT)/include
LDFLAGS=$(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_scalapack_lp64.a \
 -Wl,--start-group \
 $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_intel_lp64.a \
 $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_intel_thread.a \
 $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_core.a \
 $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_blacs_openmpi_lp64.a \
 -Wl,--end-group -lpthread -lm

Párhuzamos környezet

OpenMP

Az OpenMP paraméterket környezeti változókon keresztül kell beállítani. Az openmp párhuzamos SGE környezet az OpenMP szálak számát beállítja. Tovább környezeti változókat az LLNL OpenMP oldalán találtok.

MPI

Az alapértelmezett MPI könyvtár az Open MPI. Ajánlott optimalizációs kapcsolók (CPU binding): --bind-to-core --bycore

SGI ICE Debrecen

Az alapértelmezett MPI könyvtár az SGI MPT. A felhasználói programokat ehhez a könyvtárhoz érdemes fordítani. Ajánlott fordítás opciók:

MPI fordítási opciók

  CFLAGS=-O2 -xSSE4.2
  FFLAGS=-O2 -xSSE4.2
  LDFLAGS=$(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_scalapack_lp64.a \
   -Wl,--start-group $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_intel_lp64.a \
   $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_sequential.a \
   $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_core.a \
   $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_blacs_sgimpt_lp64.a -Wl,--end-group \
   -lpthread -lm

MPI és OpenMP fordítási opciók

Ebben az esetben az MKL műveletek OpenMP szálasíthatók, a program hibrid MPI és OMP módban is tud üzemelni.

  CFLAGS=-O2 -xSSE4.2 -openmp
  FFLAGS=-O2 -xSSE4.2 -openmp
  LDFALGS=$(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_scalapack_lp64.a \
   -Wl,--start-group $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_intel_lp64.a \
   $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_intel_thread.a \
   $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_core.a \
   $(MKLROOT)/lib/intel64/libmkl_blacs_sgimpt_lp64.a -Wl,--end-group \
   -liomp5 -lpthread -lm -openmp