Shib2IdpInstall

Innen: KIFÜ Wiki

Előkészületek

entityID

Fontos, hogy az entityID egyedi és állandó legyen. Javasolt forma: https://idp.intezmenyneve.hu/idp/shibboleth.

Tűzfal

Be kell engedni a 443-as és a 8443-as portokat. Ha nagyon szigorúan vesszük, akkor a 8443-as portot elegendő csak a szóbajöhető SP-kről beengedni, de ezzel általában nem vagyunk tisztában, ezért célszerű a "nagyvilágból" beengedni. Biztonsági szempontból nem sok különbség van a 443-as és a 8443-as porton elérhető alkalmazások között.

JDK

Debian Lenny alatt a sun-java6-jdk csomagot kell feltelepíteni. Telepítés előtt érdemes az aptitude-ban kikapcsolni az opcionális függőségek telepítését.

aptitude install sun-java6-jdk

Állítsuk be, a JAVA_HOME környezeti változót!

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun


Shibboleth security provider


Be kell másolni a lib/shib-jce-1.0.jar állományt a $JAVA_HOME/jre/lib/ext könyvtárba. Ha az ext/ könyvtár nem létezik, akkor hozzuk létre.

cp lib/shib-jce-1.0.jar $JAVA_HOME/jre/lib/ext

Ezek után be kell állítani, hogy a JRE használni is tudja ezt a providert. Ehhez a $JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security fájlban keressük meg az ún. "security provider"-eket, és írjuk hozzá a következő sort:

security.provider.7=edu.internet2.middleware.shibboleth.DelegateToApplicationProvider
Megj.: a "security.provider." után következő szám mindig a megelőzőnél legyen eggyel nagyobb!

Bouncy Castle JCE


A JVM-mel jövő Java Cryptography Engine (JCE) nem támogatja az összes kriptográfiai algoritmust, amelyre az Identity Providernek szüksége lehet (pl. XML Digital Signature, XML Encryption). A Bouncy Castle JCE ezek mellett még olyan algoritmusokat is tartalmaz (általában hatékonyabb és szabványosabb formában), amelyek benne vannak a Java JCE-ben.

Ehhez először le kell tölteni a Bouncy Castle JCE-t. A JCE állományok a Provider oszlopban, a "Signed Jar Files" részben találhatók. (A nevük bcprov-jdk-VERZIO.jar.) Letöltés után a .jar fájlokat a $JAVA_HOME/jre/lib/ext könyvtárba kell tenni.

wget http://www.bouncycastle.org/download/bcprov-jdk15-141.jar
cp bcprov-jdk15-141.jar $JAVA_HOME/jre/lib/ext

Ezek után be kell állítani, hogy a JRE használni is tudja ezt a providert. Ehhez a $JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security fájlban keressük meg az ún. "security provider"-eket, és írjuk hozzá a következő sort:

security.provider.8=org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider
Megj.: a "security.provider." után következő szám mindig a megelőzőnél legyen eggyel nagyobb!

Tomcat 6

A 2.1.3 és újabb IdP megköveteli a Tomcat6 használatát (Tomcat5.5 -tel bizonyos böngészők esetén nem működik rendesen). A Debian Lenny nem tartalmazza a Tomcat6-ot, ezért a testing ágból kell feltelepíteni.

A Tomcat6-ra való frissítésről további - vázlatos - információkkal ez az oldal szolgál.

Telepítés

Ha minden rendben meg, és a squeeze source beállításra került, akkor elegendő egy

aptitude install tomcat6

parancs kiadása. Ez felpakolja a tomcat különböző függőségeit is - az ajánlott függőségek (tomcat6-admin, -docs, stb.) feltelepítése nem szükséges.

Ne felejtsük el, hogy a Tomcat szerver "tomcat6" user nevében fog futni! Mivel a Shibboleth servletnek szüksége van arra, hogy hozzáférjen a filerendszerhez, a Java Security Manager-t ki kell kapcsolni a /etc/default/tomcat6 fájlban:

TOMCAT6_SECURITY=no

Ahhoz, hogy a Tomcat számára üzembiztosan elegendő memóriát biztosítsunk, ugyanebbe a fájlba ( /etc/default/tomcat6 ) adjuk meg:

JAVA_OPTS="-Xms256M -Xmx512M -XX:-DisableExplicitGC "

Beállítás

A /etc/tomcat6/server.xml fájlt kell szerkesztenünk

Ha a Tomcat Apache mögött fut

A 8009-es porton figyelő Connector elem konfigurációjához hozzá kell adni, hogy a tomcatAuthentication értéke "false" legyen, ezen kívül a hozzáférést korlátozhatjuk a localhost-ra is (hiszen a Connector-t csak a helyben futó Apache mod_proxy_ajp konnektora érheti el).

<Connector port="8009" address="127.0.0.1" tomcatAuthentication="false"
        enableLookups="false" redirectPort="8443" protocol="AJP/1.3" />

Ha a Tomcat önállóan, Apache nélkül fut

Ha a Tomcat Apache nélkül fut, akkor be kell állítani, hogy az SP-vel való kommunikációra fenntartott 8443-as porton egyből a Tomcat figyeljen.

<Connector port="8443"
      maxHttpHeaderSize="8192"
      maxSpareThreads="75"
      scheme="https"
      secure="true"
      clientAuth="want"
      SSLEnabled="true"
      sslProtocol="TLS"
      keystoreFile="IDP_HOME/credentials/idp.jks"
      keystorePass="PASSWORD"
      truststoreFile="IDP_HOME/credentials/idp.jks"
      truststorePass="PASSWORD"
      truststoreAlgorithm="DelegateToApplication"/>

Ahol az IDP_HOME az IdP alapkönyvtára, a PASSWORD pedig az IdP telepítésekor megadandó jelszó lesz.


További információ angolul

Apache beállítás

Tanúsítványok beszerzése és bemásolása /etc/ssl vonatkozó alkönyvtárai alá.

Meg kell adni, hogy az Apache figylejen a 443-as és 8443-as portokon. Az alábbiak kerüljenek a /etc/apache2/ports.conf fájlba

Listen 443 
Listen 8443

SSO URL (443-as port)

Be kell állítani a virtuális hosztot, amelyhez az IdP-t rendeltük. Először a 443-as portot konfiguráljuk.

 <VirtualHost _default_:443> 
  ServerName aai.example.org:443 
  SSLEngine On 
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/aai.example.org.crt 
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/aai.example.org.key 
  SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/aai.example.org.crt 
  ProxyRequests Off 
  <Proxy ajp://localhost:8009> 
   Allow from all 
  </Proxy> 
  ProxyPass /idp ajp://localhost:8009/idp retry=5 
 </VirtualHost>

Ezen a porton valamilyen széles körben ismert tanúsítványt kell használni, mivel a felhasználók böngészőjének ismerniük kell(ene) a kibocsátót.

AA ill. Artifact (8443-as port)

Ezen keresztül az SP és az IdP közvetlenül kommunikálnak egymással. Ide arra a tanúsítványra van szükség, amely a föderációs metadatában szerepel - az aláírója nem érdekes.

A csatorna felépítésekor az IdP és az SP is autentikálja magát. Az SP autentikációját az Apache végzi, ami nem végez kibocsátó-ellenőrzést (optional_no_ca). Ez utóbbit az IdP alkalmazás végzi el, ezért nagyon fontos, hogy a kliens tanúsítványát az Apache továbbadja az alkalmazásnak (ExportCertData).

Az Apache a tanúsítvány-ellenőrzésnél ellenőrzi a tanúsítvány típusát. Ezért az SP tanúsítványának vagy kliens tanúsítványnak kell lennie, vagy nem lehet benne típus információ.
 <VirtualHost _default_:8443>
  ServerName aai.example.org:8443 
  SSLEngine On 
  SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:!EXPORT40:RC4+RSA:!SSLv2:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+EXP
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/aai-aa.example.org.crt 
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/aai-aa.example.org.key 
  SSLVerifyDepth 10 
  SSLVerifyClient optional_no_ca 
  SSLOptions -StdEnvVars +ExportCertData 
  ProxyRequests Off
  <Proxy ajp://localhost:8009>
   Allow from all 
  </Proxy>
  ProxyPass /idp ajp://localhost:8009/idp retry=5 
 </VirtualHost>

A virtuális hoszt engedélyezése után be kell tölteni az ssl és proxy_ajp modulokat, majd újra kell indítani az apache-ot.

Shibboleth 2.x IdP servlet telepítés

Letöltés

A hivatalos IdP kiadás innen innen tölthető le

Alternatívaként az NIIF által patchelt, ezáltal SLO képes IdP kiadást ajánljuk, ami a NIIF AAI oldalról érhető el. A Single Logout-képes IdP-ről további információ itt.

Kicsomagolás

A shibboleth-idp-2.x.x-bin.zip fájl tartalma kicsomagolás után a /usr/local/shibboleth-idp könyvtár alákerül

cd /usr/local 
jar -xf shibboleth-idp-2.x.x-bin.zip 

Endorsed jar állományok

Sajnos - legalábbis a cikk írásakor - a "kincstári" Sun-os Tomcat (Java?) JAXP parser egy ismert memóriaszivárgást tartalmaz, ezért a disztribúcióban az endorsed/ könyvtárban található .jar file-okat kézzel be kell másolni a Tomcat endorsed/ könyvtárába.

A Debian alatti tomcat6 csomag használatakor a /usr/share/tomcat6/common/endorsed könyvtárba kell tenni a jar file-okat (ezt a könyvtárt létre is kell hozni).
mkdir /usr/share/tomcat6/endorsed
cp endorsed/*.jar /usr/share/tomcat6/endorsed/

Installer

export JAVA_HOME=/usr/jdk
cd /usr/local/shibboleth-idp
chmod 755 install.sh 
./install.sh

A telepítés során az alábbi kérdésekre kell választ adnunk:

Is this a new installation? Answering yes will overwrite your current configurat ion. [yes|no] 
yes

Új telepítés, vagy sem.

Where should the Shibboleth Identity Provider software be installed? [default: / opt/shibboleth-idp-2.0.0] 
/usr/local/shobboleth-idp

Itt található a letöltött és kicsomagolt shibboleth programcsomag

What is the hostname of the Shibboleth Identity Provider server? [default: idp.example.org] 
idp.example.org 

Shibboleth IdP alkalmazás URI alapú azonosítója.

A keystore is about to be generated for you. Please enter a password that will be used to protect it. 
changeme

Feljegyzendő jelszó :)

Befejezés

Környezeti változó beállítása

IDP_HOME=/usr/local/shibboleth-idp 
export IDP_HOME 

Szimbolikus linkek megadása - az egyértelműség és konvenció kedvéért...

mv $IDP_HOME/conf /etc/`basename $IDP_HOME`
ln -s /etc/`basename $IDP_HOME` $IDP_HOME/conf
mv $IDP_HOME/logs /var/log/`basename $IDP_HOME`
ln -s /var/log/`basename $IDP_HOME` $IDP_HOME/logs
mkdir /var/lib/`basename $IDP_HOME`
mv $IDP_HOME/metadata /var/lib/`basename $IDP_HOME`/metadata
ln -s /var/lib/`basename $IDP_HOME`/metadata $IDP_HOME/metadata

Jogosultságok beállítása - hogy a tomcat6 felhasználó hozzáférhessen az alábbi könyvtárakhoz

chown -R tomcat6 /var/log/`basename $IDP_HOME` /var/lib/`basename $IDP_HOME` 

További, már telepített IdP-től függő tomcat beállítás

cd /var/lib/tomcat6/
mkdir -p conf/Catalina/localhost

Az így létrehozott könyvtárban készítsünk egy idp.xml nevű (a név legyen azonos a idp webalkalmazás nevével) fájlt az alábbi tartalommal:

<Context 
    docBase="/usr/local/shibboleth-idp/war/idp.war" 
    privileged="true" 
    antiResourceLocking="false" 
    antiJARLocking="false" 
    unpackWAR="false" />

Naplófájlok rotálása

Az alapértelmezett logging.xml nem törli a régi állományokat, ezért ezek egy idő után megtöltik a diszket.

Erre a korrekt megoldás az (lenne), ha a Logback alrendszert utasítjuk, hogy az N (a példában 90) napnál régebbi fájlokat rotálja ki. Ehhez a logging.xml-ben adjuk meg a maxHistory paramétert az összes rollingPolicy-nál, valahogy így:

 <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
  <FileNamePattern>/usr/local/shibboleth-idp/logs/idp-access-%d{yyyy-MM-dd}.log</FileNamePattern>
  <maxHistory>4</maxHistory>
 </rollingPolicy>


Sajnos azonban jelenleg a logback csak egy állományt töröl, a régi file-okat megtartja (pl. akkor is, ha több, mint egy napig nem futott az IdP. Amíg ez nincs megoldva, addig kerülő megoldás lehet cron-ból törölni a régi file-okat

sudo crontab -u tomcat6 -e

MAILTO=mail@example.com
#m h dom mon dow  command
52 18 *  *  *   find /var/log/shibboleth-idp/ -mtime +90 -delete

Teszt

Ahhoz, hogy kiderítsük, működik-e (ill. fut-e :) ) az IdP webalkalmazásunk, ahhoz böngészőben hívjuk meg az alábbi urlt: https://idp.example.org/idp/profile/Status, amennyiben az oldalon egy ok-t látunk, akkor az alkalmazásunk fut, és elkezdhetjük beállítani az attribútumok feloldását és kiadását.


Ha nem működik a webalkalmazás, akkor az alábbi naplófájlokban kezdjünk el keresgélni:

 • /var/log/shibboleth/idp-error.log
 • /var/log/shibboleth/idp-process.log

A naplózás mélységét a /etc/shibboleth/logging.xml fájlban állíthatjuk be. Hibakereséshez érdemes a <ErrorLog> értékét DEBUG-ra állítani.

Shibboleth 2.0 IdP beállítás

Metadata beállítása

Metadata aláírás ellenőrzés beállítása

Az IdP-be beállított metaadat(ok) valódiságának ellenőrzéséhez szükséges egy ún. TrustEngine beállítása. Ezt a relying-party.xml -ben kell megtenni a Security Configurations részben:

<security:TrustEngine 
  id="shibboleth.MetadataTrustEngine" xsi:type="security:StaticExplicitKeySignature">
 <security:Credential id="HREFSigner" xsi:type="security:X509Filesystem">
 <security:Certificate>/path/to/idp/credentials/href-metadata-signer-2011.crt</security:Certificate>
 </security:Credential>
</security:TrustEngine>

A konfigurációban hivatkozott href-metadata-signer-2011.crt elérhető innen: https://metadata.eduid.hu/href-metadata-signer-2011.crt, SHA-1 lenyomata a következő: FE:AE:0B:E8:FB:59:ED:F7:CB:7F:69:DF:19:4F:8B:6D:C7:F6:96:66

HREF föderációs metadata beállítása az IdP-ben

A HREF metadata állomány elérhetősége:

A Shibboleth IdP relying-party.xml konfigurációban a következőképpen lehet beállítani a HREF metaadatot (fontos hogy az előző pontban leírt TrustEngine is be legyen állítva):

<MetadataProvider id="HREF-Metadata" 
   xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:metadata"
   metadataURL="http://metadata.eduid.hu/current/href.xml"
   backingFile="/path/to/idp/metadata/href.xml" 
   maxRefreshDelay="PT1H">
 <MetadataFilter xsi:type="SignatureValidation" trustEngineRef="shibboleth.MetadataTrustEngine" />
</MetadataProvider>

Tovább a föderációba

Amennyiben a telepítendő IdP-t szeretnénk a HREF-be integrálni, úgy ennél a pontnál küldjünk egy levelet az aai@niif.hu címre, amely nyomán, ha minden rendben van, az IdP regisztrálásra kerül a Resource_Registry-ben, s a válasz e-mail tartalmaz majd két hivatkozást, melyekről letölthetők az attribute-filter.xml és attribute-resolver.xml fájlok. Ezek már testreszabva tartalmazzák az IdP igényeit, az első fájlt elég csak bemásolni, a másodikban pedig - értelemszerűen - az egyes, a helyi erőforrásokra vonatkozó felhasználóineveket és jelszavakat kell kicserélni a megfelelőre.

További információk a Resource Registry-be történő felvételről

Attribútum filter automatikus frissítése

A Resource Registry automatikusan generálja minden egyes föderációban szereplő IdP számára a saját, testre szabott attribútum filterét, így célszerű úgy beállítani az IdP-t, hogy ezt a fájlt automatikusan töltse le. Ehhez hozzunk létre egy confcache nevű könyvtárat, adjunk rá írásjogot a tomcat6 felhasználónak, majd szerkesszük a conf/service.xmlfájlt. Az XML felső harmadában kerül megadásra az AttributeFilterEngine, melyet az alábbiak alapján kell átírni.

<Service id="shibboleth.AttributeFilterEngine"
    xsi:type="attribute-afp:ShibbolethAttributeFilteringEngine" 
    configurationResourcePollingFrequency="3600000" 
    configurationResourcePollingRetryAttempts="128">
   <ConfigurationResource url="https://rr.aai.niif.hu/gen_attribute-filter.php/href/IDP_NEVE_AZ_RRBEN/attribute-filter.xml" 
               file="/path/to/shibboleth-idp/confcache/attribute-filter.xml" xsi:type="resource:FileBackedHttpResource" />
</Service>
Több attribútum filter használata

Hasznos lehet, ha a föderációs szűrőkön kívül további irányokba kívánunk IdP-nkből attribútumokat kiadni. Elterjedt, hogy pl. különböző google szolgáltatásokhoz lehet az intézményen keresztül autentikálni, amely beállítási részleteket értelemszerűen a Resource Registry nem tartalmazza, így a letöltött friss, és a régi, helyi adatokat is tartalmazó fájlok egyesítése bosszantó plusz munka lehet. Ezt elkerülendd dolgozhatunk több attribútum filterfájlból. Ehhez ismét a conf/service.xml fájlt kell szerkeszteni. Alább a fenti kódrészlet kiegészítése.

<Service id="shibboleth.AttributeFilterEngine"
    xsi:type="attribute-afp:ShibbolethAttributeFilteringEngine" 
    configurationResourcePollingFrequency="3600000" 
    configurationResourcePollingRetryAttempts="128">
   <ConfigurationResource url="https://rr.aai.niif.hu/gen_attribute-filter.php/href/IDP_NEVE_AZ_RRBEN/attribute-filter.xml" 
               file="/path/to/shibboleth-idp/confcache/attribute-filter.xml" xsi:type="resource:FileBackedHttpResource" />
   <ConfigurationResource file="/path/to/shibboleth-idp/conf/attribute-filter-local.xml" xsi:type="resource:FilesystemResource" />
</Service>

Ezek a lépések természetesen kihagyhatók, ha nincs szándékunkban a föderáció tagjaivá válni, ekkor érdemes az alább részletezett attribútumokhoz kapcsolódó tudnivalókkal folytatni.

Statisztika küldés

Autentikáció beállítása

Attribútum feloldás beállítása

Attribútum kiadás beállítása