Shib2IdpRHEL

Innen: KIFÜ Wiki

Előkészületek

entityID

Tanúsítvány

JDK

https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/JVMTuning

[idp2:~/java]$ sudo_ssh rpm -Uvh jdk-6u7-linux-i586.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
 1:jdk          ########################################### [100%]
Unpacking JAR files...
    rt.jar...
    jsse.jar...
    charsets.jar...
    tools.jar...
    localedata.jar...
    plugin.jar...
    javaws.jar...
    deploy.jar...

A többi rpm-mel nem törődünk.

Shibboleth Security Provider

Be kell másolni a lib/shib-jce-1.0.jar állományt a $JAVA_HOME/jre/lib/ext könyvtárba. Ha az ext/ könyvtár nem létezik, akkor hozzuk létre.

cp lib/shib-jce-1.0.jar $JAVA_HOME/jre/lib/ext

Ezek után be kell állítani, hogy a JRE használni is tudja ezt a providert. Ehhez a $JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security fájlban keressük meg az ún. "security provider"-eket, és írjuk hozzá a következő sort:

security.provider.7=edu.internet2.middleware.shibboleth.DelegateToApplicationProvider
Megj.: a "security.provider." után következő szám mindig a megelőzőnél legyen eggyel nagyobb!

Bouncy Castle JCE

A JVM-mel jövő Java Cryptography Engine (JCE) nem támogatja az összes kriptográfiai algoritmust, amelyre az Identity Providernek szüksége lehet (pl. XML Digital Signature, XML Encryption). A Bouncy Castle JCE ezek mellett még olyan algoritmusokat is tartalmaz (általában hatékonyabb és szabványosabb formában), amelyek benne vannak a Java JCE-ben.

Ehhez először le kell tölteni a Bouncy Castle JCE-t. A JCE állományok a Provider oszlopban, a "Signed Jar Files" részben találhatók. (A nevük bcprov-jdk-VERZIO.jar.) Letöltés után a .jar fájlokat a $JAVA_HOME/jre/lib/ext könyvtárba kell tenni.

wget http://www.bouncycastle.org/download/bcprov-jdk15-141.jar
cp bcprov-jdk15-141.jar $JAVA_HOME/jre/lib/ext

Ezek után be kell állítani, hogy a JRE használni is tudja ezt a providert. Ehhez a $JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security fájlban keressük meg az ún. "security provider"-eket, és írjuk hozzá a következő sort:

security.provider.8=org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider
Megj.: a "security.provider." után következő szám mindig a megelőzőnél legyen eggyel nagyobb!

Tomcat

Tomcat 6-ot fogunk használni, AJP connectorral

https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/IdPApacheTomcatPrepare

#XXX-TODO useradd tomcat
cd /usr/local
tar xzf ~/apache-tomcat-6.0.18.tar.gz
ln -s apache-tomcat-6.0.18 tomcat
cd tomcat
mv conf /etc/tomcat ; ln -s /etc/tomcat conf
mv logs /var/log/tomcat; ln -s /var/log/tomcat logs
mkdir /var/lib/tomcat
mv temp /var/lib/tomcat; ln -s /var/lib/tomcat/temp .
mv webapps /var/lib/tomcat; ln -s /var/lib/tomcat/webapps .
mv work /var/lib/tomcat; ln -s /var/lib/tomcat/work .
chown -R tomcat:tomcat /etc/tomcat /var/log/tomcat /var/lib/tomcat

Konfiguráció

A /etc/tomcat/server.xml -ben módosítani kell a 8009-es porton figyelő Connectort az alábbira:


  <!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 -->
  <Connector port="8009"
        protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443"
        enableLookups="false" tomcatAuthentication="false"
        address="127.0.0.1"/>

Init script

Az alábbi házi készítésű init script használható a tomcat elindításához:

#!/bin/bash
#
# chkconfig: - 85 15
# processname: tomcat
# description: Start up the Tomcat servlet engine.

# Source function library.
. /etc/init.d/functions

PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
export JAVA_HOME=/usr/java/default
CATALINA_HOME="/usr/local/tomcat"
TOMCAT_USER=tomcat

# Max. heap size: 512 MB
# Memory allowed for the permanent generation object space: 256 MB
export JAVA_OPTS="-Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m"

if [ `id -u` -ne 0 ]; then
  echo "You need root privileges to run this script"
  exit 1
fi

case "$1" in
 start)
    if [ -f $CATALINA_HOME/bin/startup.sh ];
     then
      echo $"Starting Tomcat"
      su -c "$CATALINA_HOME/bin/startup.sh" -s /bin/bash $TOMCAT_USER
    fi
    ;;
 stop)
    if [ -f $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh ];
     then
      echo $"Stopping Tomcat"
      su -c "$CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh" -s /bin/bash $TOMCAT_USER
    fi
    ;;
 restart)
    $0 stop
    sleep 2;
    $0 start
    ;;
 *)
    echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}"
    exit 1
    ;;
esac

exit $?

A következő parancsok hatására a Tomcat automatikusan elindul bootoláskor:

chkconfig --add tomcat
chkconfig tomcat on