Shib2IdpRHELQuickStart

Innen: KIFÜ Wiki

Ideális esetben az alábbi lépéseket végigjárva működő IdP-t kaphatunk RHEL, vagy ezzel rokonrendszereken.

Előkészületek

Tűzfal

 • Be kell majd engedni a 443-as és a 8443-as portokat

Shibboleth IdP letöltése

cd /tmp
wget http://software.niif.hu/maven2/edu/internet2/middleware/shibboleth-identityprovider/2.2.1-slo10/shibboleth-identityprovider-2.2.1-slo10-bin.tar.gz
tar xzf shibboleth-identityprovider-2.2.1-slo10-bin.tar.gz

Telepíteni is fogjuk később, de előbb beállítjuk a környezetet. A kicsomagolt állományból is kell majd ezt-azt másolni, ezért vettük előre a folyamatot.

Tomcat

 • Telepítsünk Tomcat 6-ot
cd /etc/yum.repos.d
wget 'http://www.jpackage.org/jpackage50.repo'
yum update
rpm -Uvh 'http://plone.lucidsolutions.co.nz/linux/centos/images/jpackage-utils-compat-el5-0.0.1-1.noarch.rpm'
yum install tomcat6 tomcat6-webapps tomcat6-admin-webapps
 • Be kell másolni a letöltött Shibboleth pakkban található endorsed library-ket a tomcatnek
mkdir /usr/share/tomcat6/endorsed
cp /tmp/shibboleth-identityprovider-2.2.1-slo10/endorsed/*.jar /usr/share/tomcat6/endorsed/

A /etc/tomcat6/tomcat6.conf állományba tegyük be az alábbi sort:

JAVA_ENDORSED_DIRS="/usr/share/tomcat6/endorsed"
 • A leendő shibboleth idp webalkalmazás paramétereit is adjuk meg
cd /etc/tomcat6/Catalina/localhost
vim idp.xml

A fájl tartalma pedig a következő legyen (úgy tervezzük, hogy a /usr/local/shibboleth-idp alá telepítünk mindjárt)

<Context 
    docBase="/usr/local/shibboleth-idp/war/idp.war" 
    privileged="true" 
    antiResourceLocking="false" 
    antiJARLocking="false" 
    unpackWAR="false" />

Apache

A webszervernek meg kell mondani, hogy egyfelől hallgasson a 8443-as porton is, másfelől, hogy a /idp-re érkező kéréseket proxyzza tovább a tomcat felé


SSO URL (443-as port)

Be kell állítani a virtuális hosztot, amelyhez az IdP-t rendeltük. Először a 443-as portot konfiguráljuk. A 443-as porthoz tartozó tanúsítványok nem azonosak a 8443-as porthoz tartozóéval.

 <VirtualHost _default_:443> 
  ServerName aai.example.org:443 
  SSLEngine On 
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/aai.example.org.crt 
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/aai.example.org.key 
  SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/aai.example.org.crt 
  ProxyRequests Off 
  <Proxy ajp://localhost:8009> 
   Allow from all 
  </Proxy> 
  ProxyPass /idp ajp://localhost:8009/idp retry=5 
 </VirtualHost>

Ezen a porton valamilyen széles körben ismert tanúsítványt kell használni, mivel a felhasználók böngészőjének ismerniük kell(ene) a kibocsátót.

AA ill. Artifact (8443-as port)

Ezen keresztül az SP és az IdP közvetlenül kommunikálnak egymással. Ide arra a tanúsítványra van szükség, amely a föderációs metadatában szerepel - az aláírója nem érdekes.

A csatorna felépítésekor az IdP és az SP is autentikálja magát. Az SP autentikációját az Apache végzi, ami nem végez kibocsátó-ellenőrzést (optional_no_ca). Ez utóbbit az IdP alkalmazás végzi el, ezért nagyon fontos, hogy a kliens tanúsítványát az Apache továbbadja az alkalmazásnak (ExportCertData).

 <VirtualHost _default_:8443>
  ServerName aai.example.org:8443 
  SSLEngine On 
  SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:!EXPORT40:RC4+RSA:!SSLv2:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+EXP
  SSLCertificateFile /usr/local/shibboleth-idp/credentials/idp.crt 
  SSLCertificateKeyFile /usr/local/shibboleth-idp/credentials/idp.key
  SSLVerifyDepth 10 
  SSLVerifyClient optional_no_ca 
  SSLOptions -StdEnvVars +ExportCertData 
  ProxyRequests Off
  <Proxy ajp://localhost:8009>
   Allow from all 
  </Proxy>
  ProxyPass /idp ajp://localhost:8009/idp retry=5 
 </VirtualHost>

A virtuális hoszt engedélyezése után be kell tölteni az ssl és proxy_ajp modulokat, majd újra kell indítani az apache-ot.

Telepítés

cd /tmp/shibboleth-identityprovider-2.2.1-slo10 
./install.sh

Utómunkálatok

Jogosultságok beállítása

Engedjük meg, hogy a tomcat írja a log ill. a metadata könyvtárat

chown -R tomcat:tomcat /usr/local/shibboleth-idp/logs /usr/local/shibboleth-idp/metadata


Naplófájlok rotálása

Az alapértelmezett logging.xml nem törli a régi állományokat, ezért ezek egy idő után megtöltik a diszket.

Erre a korrekt megoldás az (lenne), ha a Logback alrendszert utasítjuk, hogy az N (a példában 90) napnál régebbi fájlokat rotálja ki. Ehhez a logging.xml-ben adjuk meg a maxHistory paramétert az összes rollingPolicy-nál, valahogy így:

 <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
  <FileNamePattern>/usr/local/shibboleth-idp/logs/idp-access-%d{yyyy-MM-dd}.log</FileNamePattern>
  <maxHistory>4</maxHistory>
 </rollingPolicy>


Sajnos azonban jelenleg a logback csak egy állományt töröl, a régi file-okat megtartja (pl. akkor is, ha több, mint egy napig nem futott az IdP. Amíg ez nincs megoldva, addig kerülő megoldás lehet cron-ból törölni a régi file-okat

sudo crontab -u tomcat -e

MAILTO=mail@example.com
#m h dom mon dow  command
52 18 *  *  *   find /var/log/shibboleth-idp/ -mtime +90 -delete

Ellenőrzés

Ahhoz, hogy kiderítsük, működik-e (ill. fut-e :) ) az IdP webalkalmazásunk, ahhoz böngészőben hívjuk meg az alábbi urlt: https://idp.example.org/idp/profile/Status, amennyiben az oldalon egy ok-t látunk, akkor az alkalmazásunk fut, és elkezdhetjük beállítani az attribútumok feloldását és kiadását.

Konfiguráció

Ha idáig rendben vagyunk, nyergeljünk át erre a szócikkre