Shib2PersistentId

Innen: KIFÜ Wiki

Perzisztens azonosító használata Shibboleth2 IdP esetén

Ez az oldal a Shibboleth storedId plugin telepítését írja le MySQL adatbázis motorral.

Adatbázis driver telepítése

A MySQL JDBC driver a következő URL-ről érhető el: http://dev.mysql.com/downloads/#connector-j. Letöltés után a kitömörített drivercsomagból a .jar végű fájlt kell bemásolni a /usr/share/tomcat6/lib könyvtár alá.

Táblaszerkezet

CREATE TABLE `shibpid` (
 `localEntity` varchar(200) NOT NULL,
 `peerEntity` varchar(200) NOT NULL,
 `principalName` varchar(200) NOT NULL,
 `localId` varchar(200) NOT NULL,
 `persistentId` varchar(200) NOT NULL,
 `peerProvidedId` varchar(200) default NULL,
 `creationDate` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP,
 `deactivationDate` timestamp NULL default NULL,
 KEY `i_shibpid_pid` (`persistentId`),
 KEY `i_shibpid_pid_date` (`persistentId`,`deactivationDate`),
 KEY `i_shibpid_lid` (`localEntity`,`peerEntity`,`localId`),
 KEY `i_shibpid_lid_date` (`localEntity`,`peerEntity`,`localId`,`deactivationDate`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8

Perzisztens attribútum feloldása

Az attribute-resolver.xml konfigurációs fájlban vegyük fel a következő DataConnectort illetve PrincipalConnectort:

<resolver:DataConnector xsi:type="StoredId"
 xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:dc"
 id="persistentIdConnector"
 sourceAttributeID="uid"
 generatedAttributeID="persistentId"
 salt="valami-random-sztring">
 <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
 <ApplicationManagedConnection jdbcDriver="com.mysql.jdbc.Driver"
   jdbcURL="jdbc:mysql://localhost/installfest"
   jdbcUserName="root"
   jdbcPassword="" />
</resolver:DataConnector>

<resolver:PrincipalConnector xsi:type="StoredId" 
 xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:pc" id="saml2Persistent"
 nameIDFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent"
 storedIdDataConnectorRef="persistentIdConnector" />

Amennyiben alkalmazásszerver oldali kapcsolatkezelést szeretnénk használni, a következő leírás hasznos lehet.

Definiáljuk a persistentId attribútumot (a transientId ELŐTT! - különben a transientId -t választja ki az idp...):

<resolver:AttributeDefinition id="persistentId" xsi:type="Simple"
 xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad">
  <resolver:Dependency ref="persistentIdConnector" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2StringNameID" 
   xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
   nameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent" />
</resolver:AttributeDefinition>

Perzisztens attribútum kódolása a SAML válaszba

Az attribute_filter.xml -ben meg kell adni hogy a frissen létrehozott persistentId attribútumot kiadja az SP-nek:

<AttributeFilterPolicy id="releaseNameIDToAnyone">
  <PolicyRequirementRule xsi:type="basic:ANY" />

  <AttributeRule attributeID="transientId">
    <PermitValueRule xsi:type="basic:ANY" />
  </AttributeRule>
  <AttributeRule attributeID="persistentId">
    <PermitValueRule xsi:type="basic:ANY" />
  </AttributeRule>
</AttributeFilterPolicy>