Shib3IdpMetadata

Innen: KIFÜ Wiki

Shibboleth 3 IdP metaadat beállítása

Vonatkozó állományok:

{idp.home}/conf/metadata-providers.xml

Nem föderációs SP metaadat

Nem föderációs SP metaadatának felvitele a metadata-providers.xml állományba az alábbiak szerint történik. A példában szereplő %{idp.home}/metadata/sp-sp.intezmenyneve-metadata.xml állományt el kell helyezni az állományrendszerben és meg kell győződni annak valódiságáról (nincs aláírva).

 1 <MetadataProvider id="ShibbolethMetadata" xsi:type="ChainingMetadataProvider" ... >
 2 
 3 <!-- ... további tartalom ... -->
 4 
 5   <!-- Helyi, nem föderációs SP -->
 6   <MetadataProvider id="SajatSPLocalMetadata"
 7    xsi:type="FilesystemMetadataProvider"
 8    metadataFile="%{idp.home}/metadata/sp-sp.intezmenyneve-metadata.xml"/>
 9 
10 <!-- ... további tartalom ... -->
11 
12 </MetadataProvider>

EduID föderációs metaadat

EduID föderációs metaadat felvitele a metadata-providers.xml állományba az alábbiak szerint történik. Töltsük le föderáció metaadat aláíró tanúsítványát.

cd /opt/shibboleth-idp/credentials
wget https://metadata.eduid.hu/href-metadata-signer-2011.crt

A tanúsítvány SHA-1 és SHA-256 lenyomata a következőképpen ellenőrizhető le.

$ openssl x509 -in href-metadata-signer-2011.crt -noout -fingerprint
SHA1 Fingerprint=FE:AE:0B:E8:FB:59:ED:F7:CB:7F:69:DF:19:4F:8B:6D:C7:F6:96:66
$ openssl x509 -in href-metadata-signer-2011.crt -noout -fingerprint -sha256
SHA256 Fingerprint=B3:2C:16:EB:3B:77:39:42:46:E3:CD:D7:86:D6:0D:11:A9:FB:6E:1C:11:E2:FD:23:71:67:E4:33:B4:ED:9F:FA

Szerkesszük a beállítóállományt.

 1 <MetadataProvider id="ShibbolethMetadata" xsi:type="ChainingMetadataProvider" ... >
 2 
 3 <!-- ... további tartalom ... -->
 4 
 5   <!-- eduID.hu föderációs metaadat -->
 6   <MetadataProvider id="HTTPMetadata"
 7          xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider"
 8          backingFile="%{idp.home}/metadata/localCopyFromEduID.xml"
 9          metadataURL="https://metadata.eduid.hu/current/href.xml">
10     <MetadataFilter xsi:type="SignatureValidation"
11       requireSignedMetadata="true"
12             certificateFile="${idp.home}/credentials/href-metadata-signer-2011.crt" />
13 
14 <!-- ... további tartalom ... -->
15 
16 </MetadataProvider>

Az eduID föderáció metaadat weblapja a https://metadata.eduid.hu/ helyen érhető el.

Tovább a föderációba

Amennyiben a telepítendő IdP-t szeretnénk a HREF-be integrálni, úgy ennél a pontnál küldjünk egy levelet az aai@niif.hu címre, amely nyomán, ha minden rendben van, az IdP regisztrálásra kerül a Resource Registry-ben.

Dokumentáció