Shibboleth Service Provider (SP)

Innen: KIFÜ Wiki

Az alábbi lapon megkíséreljük összefoglalni a legfontosabb lépéseket, melyek általános esetben elegendőek ahhoz, hogy működő Shibboleth SP-t állítsunk üzembe. Fontos, hogy rengeteg olyan igény lehet, amely további speciális beállítások meglétét teszik szükségessé, ezeket ezen a lapon nem részletezzük, ilyen irányú tájékozódáshoz legbiztosabb forrás a http://wiki.shibboleth.net lap.

Telepítés

Előkészületek

A Shibboleth SP egy webszerver modul, így szükséges előfeltétel, hogy a gépünkön legyen egy webszerver telepítve, jelenleg Apache és IIS a biztosan támogatott webszerverek. Emellett szükséges, hogy a 443-as port a tűzfalon mindkét irányban engedélyezett legyen, ill. a hosztnév, amelyen a webszerver üzemel, be legyen jegyezve a DNS-be.

Letöltés és telepítés

A legfrissebb változat letölthető https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SP3 címről. Célszerű valamilyen előre csomagolt változattal dolgozni, melyet az adott rendszer csomagkezelőjén keresztül egy mozdulattal feltelepíthetünk minden függőségével együtt.

 • Az alábbi parancs a Shibboleth webszerver modul függőségeit is telepíti. Előfordulhat, hogy a telepítés engedélyezni kell a modult és újraindítani az Apache webszervert.

Debian 9 “Stretch” / Ubuntu 16.04 LTS (Xenial)

sudo apt install apache2 libapache2-mod-shib2

Debian 8 “Stretch” / Ubuntu 14.04 LTS (Trusty)

sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-shib2

Debian 6 “Squeeze” / Debian 7 “Wheezy” / Ubuntu 12.04 LTS (Precise)

Debian 6, Debian 7 és Ubuntu 12.04 rendszerek támogatása lejárt, így a Shibboleth csomag telepítését sem ajánljuk ezekre a rendszerekre!

A Debian Shibboleth csapat által készített új verziók időről időre bekerülnek backports.org tárolóiba is, ezért stable Debiant futtató rendszereken javasolt ezt használni.

A backports.org tárolójának beállításához adjuk hozzá a /etc/apt/sources.list fájlhoz a következő sort:

deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main

A csomagokat így telepíthetjük:

sudo aptitude update
sudo aptitude install -t squeeze-backports libapache2-mod-shib2

Ez a Shibboleth webszerver modul függőségeit is telepíti. A Shibboleth használatba vételéhez engedélyezni kell a modult és újra kell indítani az Apache webszervert.

Red Hat / CentOS (RPM) alapú disztribúciók

Shibboleth SP-ből RHEL/CENTOS rendszerekre egyből rendelkezésünkre áll bináris csomag, a fejlesztők ezen platformokon dolgoznak első körben. A telepítés előtt a teendőnk mindössze annyi, hogy a YUM forrásokhoz hozzá kell adni a Shibboleth SP repóját. Ehhez látogassunk el a http://download.opensuse.org/repositories/security://shibboleth/ oldalra, majd a pontos verzió kiválasztása után a security:shibboleth.repo fájl tartalmát másoljuk be a /etc/yum/ /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo fájl aljára, majd

yum install shibboleth

Hibaelhárítás: Can't connect to listener process

Ha a fenti hibába futunk bele, az azt jelenti, hogy a SE linux nem engedi kommunikálni a shibd és a httpd folyamatokat, ezért ezt külön engedélyezni kell. Ehhez készítsünk egy fájlt shibd.te néven, melynek tartalma az alábbi legyen:

module shibd 1.0;
require {
    type var_run_t;
    type httpd_t;
    type initrc_t;
    class sock_file write;
    class unix_stream_socket connectto;
} 
#============= httpd_t ============== 
allow httpd_t initrc_t:unix_stream_socket connectto;
allow httpd_t var_run_t:sock_file write;

Ezek után futtassuk le az alábbi parancsokat, melyek a fenti fájlt megfelelően lefordítják, és be is illesztik a létrehozott szabályunkat.

# checkmodule -M -m -o shibd.mod shibd.te
checkmodule: loading policy configuration from shibd.te
checkmodule: policy configuration loaded
checkmodule: writing binary representation (version 6) to shibd.mod 
# semodule_package -o shibd.pp -m shibd.mod
# semodule -i ./shibd.pp

Alapbeállítások

A telepített Shibboleth SP konfigurációs állományait Linux alatt a /etc/shibboleth könyvtárban találjuk. Itt a shibboleth2.xml és az attribute-map.xml fájlokkal lesz dolgunk.

shibboleth2.xml

A telepítéskor alapértelmezetten érkező fájl nagyrészt megfelelő számunkra, az induláshoz csak az alább részletezett módosításokat kell megejtenünk. A változtatandó kódrészletek mind szerepelnek már az eredeti xml-ben is, így a feladat többnyire csak változtatásról, átírásról, bizonyos részek kommentjelek közül történő kiszabadításáról szól.

 • Választanunk kell egy entityID-t. Ez általában a védendő szolgáltatást futtató hosztnévből származik: https://hosztnev/shibboleth, ezt az azonosítót beírni az ApplicationDefaults részbe az alábbi módon (az entityID és a homeURL értékein kívül, ahová a hosztnév írandó be, alapértelmezés szerint mást nem szükséges változtatni):

  <ApplicationDefaults entityID="https://hosztnév/shibboleth"
            homeURL="https://hosztnév/shib-error.html"
            signing="false" encryption="false"
            id="default" policyId="default"
            REMOTE_USER="eppn persistent-id targeted-id">

 • Meg kell adni, hogy egy Discovery Service-n keresztül kérjük meg a felhasználót, hogy adja meg, mely IdP-től érkezik, avagy csak IdP-t engedélyezünk számukra. Az első eset nyilvános szolgáltatások esetében indokolt, a második belső, pl. csak intézményi oldalak védésénél szükséges.
  • Discovery Service beállítása
<SSO discoveryProtocol="SAMLDS" discoveryURL="https://discovery.eduid.hu">
 SAML2 SAML1
</SSO>
  • Fix IdP beállítása
<SSO entityID="https://idp.example.org/idp/shibboleth">
 SAML2 SAML1
</SSO>
 • Meg kell adnunk, hogy milyen metadata forrásból dolgozzon az SP, az alábbi példában az eduID-ban használatos beállítás látható (a hivatkozott href-metadata-signer-2011.crt fájl a http://metadata.eduid.hu címről töltendő le a shibboleth konfigurációs könyvtárába) :
    <MetadataProvider type="XML" uri="http://metadata.eduid.hu/current/href.xml"
       backingFilePath="href.xml" reloadInterval="7200">
      <MetadataFilter type="Signature" certificate="href-metadata-signer-2011.crt"/>
    </MetadataProvider>
 • Meg kell adni, hogy az SP mely kulcsot és tanúsítványt használja. Ehhez egy self-signed tanúsítványra lesz szükség, amely pl. az alábbi paranccsal generálható:
openssl req -new -newkey rsa:2048 -x509 -days 3652 -nodes -out sp.example.org.crt -keyout sp.example.org.key

Az xml-ben módosítandó részlet pedig:

<CredentialResolver type="File" key="sp.example.org.key" certificate="sp.example.org.crt"/>
 • Végül ugorjunk vissza a fájl első felére, szedjük ki a kommentjeleket a RequestMapper rész körül, adjuk meg a kezelendő hosztokat és path-okat. Egy Shibboleth SP példány több, az adott webszerver által kezelt hosztot is kezelni tud, és egy-egy hoszton belül több útvonalat is, ezeket itt meg kell adni. Alább egy példa:
  <RequestMapper type="Native">
    <RequestMap applicationId="default">
      <Host name="hosztnév" authType="shibboleth" requireSession="false">
        <Path name="secure" authType="shibboleth" requireSession="true" />
      </Host>
    </RequestMap>
  </RequestMapper>

A péda szerint a hosztnév alatti tartalom nem kíván meg shibbolethes azonosítást, kivéve a /secure location. Ha valahol shibbolethes azonosítást kívánunk használni, azt ezen kívül az adott hoszt webszerver konfigjában is jeleznünk kell. Apache-nál az alábbi módon.

<Location /secure>
 AuthType shibboleth
 require valid-user
 ShibUseHeaders On
 ShibRequireSession On
</Location>

További részletek az authorizációval kapcsolatban: https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/NativeSPhtaccess

SP adatainak közzététele

A fenti beállítások után egy működő Shibboleth SP-t kapunk eredményül, ugyanakkor ténylegesen csak akkor fog tudni együttműködni a föderációban résztvevő IdP-kkel, ha az SP metaadatait közzétesszük, így azt az IdPk megismerhetik. Ehhez az eduID föderációban a frissen beállított SP adatait a Resource Registry nevű webes adminisztrációs oldalon kell felvinni egy varázsló segítségével, majd a jóváhagyás után várni pár órát, amíg a változások érvénybe lépnek. Ha nincs az intézményi entitások menedzseléséhez jogod ('Access denied'), akkor konzultálj az intézményed eduID kapcsolattartójával, hogy az SP-det szeretnéd a föderációba regisztrálni. Segítséget nyújt az alábbi lista: https://rr.eduid.hu/list

HEXAA integráció

Ha az eduID-ban használatos külső attribútum forrást is szeretnénk az SP-nkhez illeszteni, akkor a shibboleth2.xml fileban a következő példán keresztül lehet megtenni.

 <AttributeResolver type="Chaining">
  <AttributeResolver type="Query"/>
  <AttributeResolver type="SimpleAggregation" attributeId="eppn" format="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6">
    <Entity>https://hexaa.eduid.hu/hexaa</Entity>
    <Attribute Name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" FriendlyName="eduPersonEntitlement"/> 
  </AttributeResolver>
 </AttributeResolver>

Kapcsolódó lapok