Shibboleth Service Provider (SP) és Docker

Innen: KIFÜ Wiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen Northway(AT)niif.hu (vitalap | szerkesztései) 2018. május 24., 09:15-kor történt szerkesztése után volt. (Load balance)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Az alábbi lapon összefoglaljuk a legfontosabb lépéseket, melyek általános esetben elegendőek ahhoz, hogy működő Shibboleth SP-t állítsunk üzembe, Docker konténerben. Fontos, hogy rengeteg olyan igény lehet, amely további speciális beállítások meglétét teszik szükségessé, ezeket ezen a lapon nem részletezzük, ilyen irányú tájékozódáshoz legbiztosabb források:

Apache 2.4

Az alábbi példákban az SP és az alkalmazás konténer SSL termination proxy mögött helyezkedik el. Természetesen a VirtualHost átalakítható úgy, hogy SSL-t is ki tudjon szolgálni, ha erre van igény.

Proxy

Ebben az esetben, a Shibboleth SP-vel védeni kívánt alkalmazást proxy-zuk egy másik futó konténerből.

 <VirtualHost *:80>
   ServerName https://domain:443
   ServerAdmin admin@domain.com
   UseCanonicalName On
   ErrorLog /dev/stderr
   CustomLog /dev/stdout combined
   ProxyVia On
   ProxyRequests Off
   ProxyPreserveHost On
   ProxyPass /Shibboleth.sso !
   ProxyPass / http://cel_kontener:8080/ retry=0 timeout=30
   ProxyPassReverse / http://cel_kontener:8080/
   <Location "/socket.io">
     RewriteEngine On
     RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket [NC]
     RewriteRule /(.*) ws://cel_kontener:8080/socket.io/$1 [P,L]
     ProxyPass http://cel_kontener:8080/socket.io retry=0 timeout=30
     ProxyPassReverse http://cel_kontener:8080/socket.io
   </Location>
   <Proxy "*">
     AuthType shibboleth
     ShibRequestSetting requireSession 1
     Require valid-user
   </Proxy>
 </VirtualHost>

Lazy session

Az előző példához hasonlóan, a Shibboleth SP-vel védeni kívánt alkalmazást proxy-zuk egy másik futó konténerből, de csak a https://domain.com/secure útvonalat védjük.

 <VirtualHost *:80>
   ServerName https://domain:443
   ServerAdmin admin@domain.com
   UseCanonicalName On
   ErrorLog /dev/stderr
   CustomLog /dev/stdout combined
   ProxyVia On
   ProxyRequests Off
   ProxyPreserveHost On
   ProxyPass /Shibboleth.sso !
   ProxyPass / http://cel_kontener:8080/ retry=0 timeout=30
   ProxyPassReverse / http://cel_kontener:8080/
   <Location "/secure">
     AuthType Shibboleth
     ShibRequestSetting requireSession true
     ShibUseHeaders On
     Require shibboleth
     ProxyPass http://cel_kontener:8080/secure retry=0 timeout=30
     ProxyPassReverse http://cel_kontener:8080/secure
   </Location>
   <Proxy "*">
     AuthType shibboleth
     ShibRequestSetting requireSession false
     Require shibboleth
   </Proxy>
 </VirtualHost>

Shibboleth

Load balance

Terheléselosztó mögött a shibboleth2.xml-ben, a <Session> beállításnál érdemes a consistentAddress="false" értéket beállítani, ha tudjuk, hogy változó (LAN!) címekről érkeznek a felhasználók.