SimpleSAMLMixedMetadata

Innen: KIFÜ Wiki

Ez a vázlatos leírás egy olyan SimpleSAMLphp IdP (vagy SP) konfigurálásában kíván segítséget nyújtani, amely az alábbi metaadatforrásokat használja:

 • kézzel szerkesztett saml20-sp-remote (vagy saml20-idp-remote) például Google Apps vagy Office365 használatához;
 • az intézményi metadata halmazt, azaz a belső SP-k (esetleg teszt IdP-k) halmazát;
 • a magyar eduID.hu föderációban levő entitásokat;
 • és az eduGAIN-ben levő entitásokat.

Ez utóbbi kettőt a föderáció MDX szolgáltatása biztosítja leghatékonyabban.

Metaadatforrások beállítása

A config/config.php állományban cseréljük le a metadata.sources részt az alábbira:

   'metadata.sources' => array(
      array('type' => 'flatfile'),
      array('type' => 'flatfile','directory' => 'metadata/metarefresh'),
      array('type' => 'mdx', 'server' => 'http://mdx.eduid.hu', 'cachedir' => '/var/simplesamlphp/mdx-cache', 'cachelength' => 7200, 
'validateFingerprint' => '91:81:AD:2B:F1:C1:4E:47:93:A2:9D:49:34:B7:77:62:4F:2F:98:43'
),
   ),

Az MDX cache könyvtárat és a statikus metaadatok könyvtárát hozzuk létre, és tegyük a webszerver által írhatóvá:

 sudo mkdir /var/simplesamlphp/{mdx-cache,metadata/metarefresh}
 sudo chgrp www-data /var/simplesamlphp/{mdx-cache,metadata/metarefresh}
 sudo chmod g+w /var/simplesamlphp/{mdx-cache,metadata/metarefresh}

Statikus metaadatok

A fenti szakaszban a dinamikus metaadatok konfigurációját már megadtuk, a statikus metaadatokat viszont a cron modul által meghívott metarefresh program végzi, így ezeket is konfigurálni kell.

Megj: Ha nem használunk belső SP-ket, akkor a szakaszban leírt konfigurációra nincs szükségünk, készen vagyunk!


config/config-metarefresh.php:

<?php

$config = array(
  'sets' => array(
    'href' => array(
      'cron'   => array('hourly'),
      'sources'  => array(
        array(
          'src' => 'http://metadata.eduid.hu/2011/niifi.xml',
          'validateFingerprint' => 'FE:AE:0B:E8:FB:59:ED:F7:CB:7F:69:DF:19:4F:8B:6D:C7:F6:96:66',
        ),
      ),
      'expireAfter'  => 60*60*24*7, // Maximum 4 days cache time.
      'outputDir'   => 'metadata/metarefresh/',
      'outputFormat' => 'flatfile',
    ),
  ),
);


config/module_cron.php:

<?php
/*
 * Configuration for the Cron module.
 */

$config = array (

    'key' => 'eztajelszotcsereldle',
    'allowed_tags' => array('daily', 'hourly', 'frequent'),
    'debug_message' => TRUE,
    'sendemail' => FALSE,

);


Engedélyezzük a cron és a metarefresh modulokat:

sudo touch /var/simplesamlphp/modules/{cron,metarefresh}/enable

Hozzuk létre azt a rendszer cron bejegyzést, amely időzítve meghívja a SimpleSAMLphp cron modulját:

echo '03 * * * * www-data curl --silent "https://idp.example.org/simplesamlphp/module.php/cron/cron.php?key=eztajelszotcsereldle&tag=hourly" \
>/dev/null 2>&1' > sudo tee /etc/cron.d/simplesamlphp

Ezzel az IdP-nk készen áll az eduGAIN konföderációba való publikálásra. A haladó attribútumkiadás-konfiguráció leírása itt található: SSP EntityCategories.

A Resource Registry felületen belépve állítsuk át az entitást az eduGAIN-ben való publikálásra:

Metadata-set-chooser.png