Vita:SimpleSAMLphp

Innen: KIFÜ Wiki
 • directory, require all granted
 • MDX<strike/>
 • <strike>priv.read => true
 • composer install, git checkout, composer update?!
 • mkdir log; chgrp www-data log
 • consent
 • attribute limit


Régi metadata szakasz:


Ez a dokumentáció a statikus metaadatforrások beállítását írja le, az MDX SimpleSAMLphp-nál való használatához lásd a hivatkozott oldalt. A kétféle metaadatforrás akár egyidejűleg is használható, leginkább akkor lehet rá szükség, ha az MDX adatforrásban nem szereplő entitásokkal (például nem a föderációban regisztrált SP-k és IdP-k) szeretnénk dolgozni.

 • Első lépésként engedélyezzük, hogy az SSP automatikusan frissíthesse a metaadatot, ill. az ezt elvégző két modult
touch modules/metarefresh/enable
cp modules/metarefresh/config-templates/*.php config/
touch modules/cron/enable
cp modules/cron/config-templates/*.php config/
 • Létrehozunk egy könyvtárat, ahová letöltésre kerül az központi metaadat XML fájlja
mkdir metadata/metarefresh-href
chmod g+rw metadata/metarefresh-href


 • Ezek után be kell állítani a metaadat kokrét adatait a config/config-metarefresh.php fájlban
 $config = array(
  'sets' => array(
    'hu' => array(
      'cron'   => array('hourly'),
      'sources'  => array(
        array(
          'src' => 'http://metadata.eduid.hu/2011/href.xml',
          'validateFingerprint' => 'FE:AE:0B:E8:FB:59:ED:F7:CB:7F:69:DF:19:4F:8B:6D:C7:F6:96:66',
        ),
      ),
      'expireAfter'    => 60*60*24*4, // Maximum 4 days cache time.
      'outputDir'   => 'metadata/metarefresh-href/',
      'outputFormat' => 'flatfile',
    ),
  ),
 );
 • Be kell állítani, hogy az SSP az automata által generált fájlokból dolgozzon. Ehhez a config/config.php fájlban keressük ki a metadata.source szakaszt, és az alábbiak szerint szerkesszük át. Amennyiben nem csak a központi metaadatból szeretnénk dolgozni, úgy további sorokat is megadhatunk itt bemutatott mintájára.
 'metadata.sources' => array(
  array('type' => 'flatfile'), // IdP esetén kell, itt van az önmagát leíró metadata
  array('type' => 'flatfile', 'directory' => 'metadata/metarefresh-href'),
 ),
 • Végül le kell futtatni kézzel a cronjobot, amelyet az SSP webes felületén tudunk megtenni a Configuration fül alatt, a Cron module information page menüpontban. Ekkor létrejönnek a fájlok (majd óránként frissülnek is, ha beállítjuk cronjobként).